Danas je posljednji dan do kada je Grad Zadar dao još jednu dozvolu za tzv. sajamsku manifestaciju koja je s Rive premještena na Šetnicu.

Tamo je za zakup dijela Foruma, Grad Zadar ugovorio naknadu od 480 eura. To je naknada za 7 dan koja kao i proteklih godina pokazuje koliko je "velikodušna"  gradska vlast u Zadru.

Na pitanje štandova na Forumu iz Odjela za gospodarenje gradskom imovinom, odgovorili su kako su na zahtjev Udruge kolekcionara predmeta i starina "Starinar", odobrili zakup predmetne javne površine za postavu štandova, radi održavanja sajamske manifestacije u trajanju od 8. rujna do 15. rujna 2023. godine, uz iznos zakupnine od 480,48 EUR za navedeno razdoblje, a sukladno sklopljenom Ugovoru o zakupu javne površine.

Istoj udruzi iz Zadra, navodi se u dodatno traženoj informaciji, bio je "odobren zakup javne površine za postavu štandova na Obali Petra Krešimira IV, u razdobljima od 8. srpnja do 17. srpnja, 31. srpnja do 9. kolovoza te 3. kolovoza do 23. kolovoza 2023. godine, a sukladno zaprimljenim zahtjevima cit. udruge."
Tako piše u birokratskom odgovoru iz Odjela pročelnika Tomislava Korone koji niti da napiše citirana udruga, što je naravno pogrešno korištena riječ. Ali iza tog "znanstvenog djela", krije se priča o kojoj smo pisali posljednje dvije godine.

Iz Grada Zadra iznajmljuju već godinama Forum i Rivu braniteljskim i ostalim udrugama koji dovlače prodavače koji bi sa svojim asortimanom trebali imati koristi od prodaje turistima u Zadru. Netko je domislio lak posao na račun javnog interesa.
Zakup na tjedan dana u prosjeku iznosi oko 5000 kuna koliko gradske vlasti vrednuju najvrijednije zadarske prostore, a zakupci štandova dnevno plaćaju posebu tarifu.

- Prođe to i pet ruku, otvoreno će mladi ljudi iz kontinentalnog dijela Hrvatske, kazavši kako oni plaćaju po 50 eura dnevno. Nisu mogli vjerovati da Grad dobiva svega 580 eura za tjedan dana. Njima se isplati takav aranžman samo zato što imaju svoj smještaj u Viru, doznajemo od vlasnika obrta za rukotvorine koji su sudjelovali u sajmenoj prodaji i kad je bila Noć punog miseca.

Lani je to bilo po 200 kuna pojedinačnog zakupa.  Sve je skuplje pa tako i njihov dnevni zakup ali zato im je pušteno da konkuriraju domaćim štanderima uz šetnicu od kojih svaki pojedinačno Gradu plaća zakup od 40 tisuća kuna. To bi bio  jedini mogući odgovor na pitanje zbog čega su se premjestili s Rive gdje su bili cijelo ljeto na prometniju Šetnicu, a koji nismo dobili iz resornog odjela.

Tko zarađuje a tko je na gubitku u tom poslu gdje netko očito zloupotrebljava javni interes, to je pitanje kojeg bi trebali postaviti gradski vijećnici.
Ali među njima nema više Mladena Malte koji je jedini znao gađati „usridu".