Mjesec dana poslije nego što  je iz Ureda gradonačelnika najavljen početak radova na uređenju okoliša Centra za mlade, jučer su oni i počeli, a gradilište je otvoreno bez oznake.

Simbolično na dan kada je za ministra EU fondova i regionalnog razvoja imenovan Šime Erlić (što mora potvrditi Sabor), koji je u ožujku 2021. godine kao državni tajnik „donio" ugovor u vrijednosti od 3,6 milijuna kuna za taj posao.

Erlić je kao pročelnik za EU fondove u pripremu centra "zvanog žudnja ili čežnja", bio uključen od samog početka. U suradnji s tzv. nezavisnom scenom sudjelovao je na tribinama, govoreći među ostalim kako su morali produžavati valjanost građevinske dozvole. Naime, prethodne gradske vlasti su najavljivale i obećavala taj Centar za mlade, ali nikako naći novca dok se nije pojavila mogućnost EU financiranja.

I tako je Centar za mlade spojen s Gradskom knjižnicom iz koje su također godinama  vršili pritiska u javnosti za proširenjem  na prostor u toj nekadašnjoj zgradi vojske - dugogodišnjem ruglu.

Radovi su počeli u veljači 2020. godine za 32 milijuna kuna, kasnili su u odnosu na ugovoren rok sa splitskim Brodomerkurom i završili lani na kraju zime.

I od tada traje priprema za fazu Centra za mlade II. Početkom srpnja su otvorene ponude za izvođača radova, u rujnu je sklopljen ugovor s firmom TIM iz Nadina na 4.2 milijuna kuna.

Od tada pitamo kad će početi radovi. Posljednji novinarski upit ignorirali su u Uredu gradonačelnika. Nije se odazvao ni vlasnik TIM-a ali su ipak radovi počeli. Rok završetka izvođenja ugovorenih radova je četiri mjeseca od dana uvođenja u posao.
 Prazna zgrada Centra za mlade  nije se počela useljavati. Iako je obavljen preko Grada natječaj za opremanje prostora Gradske knjižnice, ni taj posao nije na vidiku, a rok je šest mjeseci. Štoviše, kako doznajmo još nije obavljena ni primopredaja pa Gradska knjižnica nema ni ključ svojih novih prostorija.

Pitanje otvaranja Centra je na političkom podgrijavanju. Iz Grada pod svaku cijenu traže osnivanje nove ustanove za upravljanje, Gradsko vijeće je to odbilo glasovima većine.
 U proračunu je za projekt Centar za mlade 2. faza - predložen iznos od 47.218,03 eura, a usvojenim amandmanom umanjen je za iznos od 40.000,00 eura, pa je nakon umanjenja na poziciji ostalo 7.218,03 eura. Taj je amandman proglašen nezakonitim ali je EU financiranje predviđeno mini - proračunom.

Ugovoreni posao je tek započeo a mogao je i lani biti završen da se na vrijeme planiralo.

Rok za provođenje tog EU projekta je od 1. travnja 2021. do 1. lipnja 2023. godine. Međutim, ni on ne daje odgovor na pitanje kad će se otvoriti Centar ispred kojeg je 2020. godine Drama plus kao budući korisnik demonstrirala najavu svoje izvedbe U očekivanju Godota.