Na Trgovačkom sudu u Zadru za 22. prosinca sazvana je skupština vjerovnika društva Centar, investitora u stambeni kompleks na Putu Murvice, na kojoj će se donijeti odluka o prodaji preostale imovine - javne garaže, pojedinačnih parkirnih mjesta i trafostanice.

Do financijskih problema došlo je nakon spora dioničara, pri čemu je Željko Predovan podnio kaznenu prijavu protiv Siniša Krekića, optužujući ga da je više luksuznih stanova nelegalno prenio na svoju drugu firmu.

Među najvećim vjerovnicima Centra su Ministarstvo financija - Porezna uprava, kojoj je ostao dužan preko 2 milijuna kuna te Block-projekt Željka Predovana s 1,3 milijuna kuna, dok je odbačena prijavljena tražbina Krekićeve firme od 8,1 milijuna kuna.

Za javnu garažu sa 70 etažiranih parkirnih mjesta tražit će se iznos od 3,3 milijuna kuna, dok je vrijednost 20 parkirališnih mjesta, koja će se prodavati pojedinačno, 1,45 milijuna kuna. U imovini tvrtke ostala je upisana trafostanica u prizemlju vrijedna 215.000 kuna, što u konačnici daje ukupnu vrijednost imovine od 5 milijuna kuna.