Istina, fotokopirnica u vlasništvu Vinka Pavlovića u kojoj se rade ključevi nije jedina na Poluotoku. Na to nam je u komentarima ukazao jedan od čitatelja kojem zahvaljujmo. Previd  nije bio namjeran.

Sa strane Ulici Madijevaca prema Forumu, nasuprot benediktinskog samostana nalazi se postolarska radnja u kojoj se mogu izraditi i ključevi. Malo neobičan spoj dviju usluga ali sve je jasno kada se uđe unutra i majstor mora zaustaviti strojeve da bi nam rekao kako se odavno tu rade i ključevi.

A do tog mjesta u moru prodaje sezonske robe na Poluotoku vodi putokaz za one koji u ljetnoj gužvi ili zimskoj pustoši, to ne vide i ne znaju. Kao mi.

Naknadno smo dobili informaciju od drugog čitatelja kako Postoji bar još jedan ključni čovjek na poluotoku, odnoso mjesto za izradu ključeva.
Radi se o radnji urara Ante Zubčića u Ulici knezova Šubića Bribirskih između FINE i restorana Hedonist. Zahvaljujemo na suradnji  dobronamjernih Zadrana.