Pripreme za gradnju zgrade STEM odjela sa studentskim dormitorijem ulazi u završnu fazu. Počele su prije pet godina, kada je izrađena studija kojom je STEM projekt na području kampusa, planiran na ukupno 22 tisuće kvadrata sa zgradom nešto većom od 7 tisuće kvadrata. Lani je procjena za STEM projekt odjela i studentskog smještaja bila 180 milijuna kuna, a prema posljednjoj najavi rektorice Dijane Vican, gradnja i oprema procijenjeni su na 285 milijuna kuna.

Lani smo dobili informaciju kako je dokumentacija pripremljena za građevinsku dozvolu, da bi se tek ove godine na osnovu lokacijske dozvole radio glavni i izvedbeni projekt, prema nedavnoj objavi sa Sveučilišta. Međutim, još nisu napravljene ni 3. izmjene UPU-a, za što je odluka donesena još u ožujku prošle godine.

Ono što je nepromijenjeno, to je izvor financiranja. Za STEM kao i Sveučilišnu knjižnicu koju su na Sveučilištu preimenovali u Sveučilišni multifunkcionalni knjižnično-informacijskog centar, (za projektiranje 7 milijuna kuna, a procjena vrijednosti izvedbe je 267 milijuna kuna), trebalo bi 559 milijuna kuna.

Autor pobjedničkog rješenja za Sveučilišnu knjižnicu, zagrebački arhitekt Hrvoje Njirić, na predstavljanju 2009. godine kazao je kako kvadrat gradnje neće biti ispod dvije tisuće eura, a opremanje je tada procijenjeno na pet milijuna eura.

Taj projekt je zbog svoje cijene stavljen sa strane, sve dok se nije pojavila mogućnost EU financiranja.

Za novu financijsku perspektivu 2020 - 2027. godine, koja se tek planira, sa Sveučilišta računaju na taj izvor financiranja, potvrđeno je iz Rektorata. Na novinarski upit hoće li se STEM kao i obnova Tehničke financirati iz novog ITU programa Grada Zadra, dobili smo odgovor iz kojeg proizlazi da se Sveučilište u planovima koji se tek rade za povlačenje tog novca želi dobiti prioritete.

U Upravi zadarskog sveučilišta smatraju kako su oni ključni u razvoju Zadra i zadarske regije.

„Uprava Sveučilišta poduzela je različite aktivnosti s ciljem prijave na pozive vezane uz dostupne izvore financiranja kako bi se, na temelju već izrađene tehničke dokumentacije, omogućila izgradnja zgrade sveučilišnih odjela iz STEM područja i (smještajnih i drugih servisnih) sadržaja namijenjenih studentima.

U vezi apliciranja na dostupne izvore (su)financiranja Sveučilište je ostvarilo višekratnu komunikaciju s Ministarstvom znanosti i obrazovanja te prijavilo Sveučilišni multifunkcionalni knjižnično-informacijski centar (za potrebe Sveučilišne knjižnice) i zgradu sveučilišnih odjela iz STEM područja i (smještajnih i drugih servisnih) sadržaja namijenjenih studentima na prioritetnu listu projekata koju je za cijelu Zadarsku županiju priredila Zadra nova - Razvojna agencija Zadarske županije.

U tijeku su pripreme za izradu nove strategije razvoja Urbanog područja Zadra koja je nužna podloga za implementaciju tzv. ITU mehanizma. Predviđeno je uvrštavanje najvažnijih sveučilišnih projekata u tu strategiju jer je Sveučilište u Zadru jedan od ključnih dionika u razvoju Zadra i zadarske regije", napisano je u odgovoru Sveučilišta u Zadru.