Zadarsko sveučilište objavilo je financijski izvještaj za 2020. godinu, koju su završili s minusom od 14 milijuna kuna, ali kako su imali 34 milijuna iz prethodnih godina, tako višak primitaka i prihoda iznosi 19.7 milijuna kuna.

Prošle su godine povećani rashodi za plaće zaposlenih za 5.5 posto. Za njihov redovni rad isplaćeno je 96 milijuna kuna u 2020. godini. To je novac kojeg Sveučilište dobiva preko državnog proračuna. Iz Ministarstva znanosti se sufinanciraju i veliki projekti odobreni iz programa EU. Lani je započela gradnja studentskog doma i menze koju sufinancira i Grad Zadar sa 6.2 milijuna kuna.

Radovi započeti u siječnju 2020. godine kasne, među ostalim i zbog dvomjesečnog zastoja tijekom kojih je otkriveno 170 rimskih grobova. Planirani završetak je drugi kvartal ove godine. Radi se o investiciji u kojoj EU sudjeluje sa 67 milijuna kuna, Ministarstvo znanosti odobrilo je 21 milijun kuna, a 6.2 milijuna kuna kroz tri proračunske godine daje Grad Zadar.

Sa zadarskog sveučilišta tek se priprema najveća investicija procijenjena na 180 milijuna kuna ulaganja u gradnju i opremanje zgrada STEM odjela sa studentskim dormitorijem na području kampusa. Studija zaštite okoliša za taj projekt, planiran na ukupno 22 tisuće kvadrata sa zgradom nešto većom od 7 tisuće kvadrata, napravljena je 2017. godine.

Projekt zgrade STEM odjela s dormitorijem obuhvatit će odjele za geografiju, ekologiju, agronomiju i akvakulturu, zdravstvene studije te pomorski odjel s nautičkim simulatorom, predstavljen je 2018. godine.

Ishođenjem građevinske dozvole u ovoj godini, Sveučilište završava pripreme za apliciranje tog projekta za novo razdoblje EU finaciranja 2020- 2027. godine.

Ono što se sada očekuje, nakon još dužih priprema je rekonstrukcija povijesne zgrade tehničke škole. Procijena vrijednosti projekta je 34 milijuna kuna, bez opremanja. Čeka se natječaj za izvođača radova, a u bilješkama uz financijski izvještaj je najavljeno kako bi radovi počeli u drugom kvaratalu 2021. i trajali dvije godine.

Sveučilište je preko ITU, europskog programa financiranja Grada Zadra, dobilo 26 milijuna kuna.

Kako će izgledati financijska konstrukcija, znat će se po pristiglim ponudama građevinara.

Iz studije zaštite okoliša 2017. godine