I dok se u javnosti aktualizira studija Vrata Zadra, s novim planom fazne gradnje kojeg je za Grad Zadar napravio arhitekt Nikola Bašić, dobili smo očitovanje Ministarstva graditeljstva i državne imovine u odnosu na vlasništvo na Ravnicama. Ministar Darko Horvat bio je u ožujku 2021. godine prvi i jedni put gost gradskih vlasti nakon čega se govorilo o partnerstvu.

Iz očitovanja na novinarski upit, iz tog Ministarstva otkrivaju da je mjesec dana ranije sklopljen sporazum s Gradom Zadrom.

„Republika Hrvatska, odnosno Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine koje raspolaže predmetnim nekretninama na području bivše vojarne Ravnice, nije ih prepustilo Gradu Zadru, već su se Sporazumom iz veljače 2021. godine obje strane obvezale surađivati pri donošenju Urbanističkog plana uređenja radi realizacije projekta Vrata Zadra. Urbanističkom planu uređenja će se na česticama u vlasništvu Grada Zadra planirati društveni sadržaji, a na česticama u vlasništvu Republike Hrvatske komercijalni sadržaji.

Za upuštanje u realizaciju projekta od iznimne su važnosti još dvije pretpostavke - utvrđivanje granice pomorskog dobra i izrada studije utjecaja na svjetsku baštinu, s obzirom na blizinu tvrđave Forte koja je dio mletačkog fortifikacijskog sustava, pod zaštitom UNESCO-a, a što je obveza Grada Zadra temeljem potpisanog Sporazuma."

I dok su nam iz Ministarstva kulture nedavno informirali kako je počela izrada konzervatorska podloga, ona se u odgovoru Ministarstva graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine ne spominje. Lani, kada su govorili o partnerskom odnosu, najavili su kako „zajedno pokreću izradu konzervatorske podloge, urbanističkog plana uređenja, a inicijativu predlaganja i definiranja sadržaja na cijelom području preuzima Grad Zadar".

Sada se, međutim, govori i o granicama pomorskog dobra koje treba utvrditi za Jazine i Fošu, odakle dokle bi se prokopao povijesni kanal.

Ono što najviše zbunjuje je tvrdnja iz resornog ministarstva da bi se na zemljištu, ukupne površine 50 tisuća metara četvornih, a koje je uglavnom u vlasništvu Države ( ranije MORH-a), gradili komercijalni sadržaji. Oni javni, što bi bila i garaža radi koje je sve počelo, gradili bi se na gradskom zemljištu. To je tek prostor oko dvorane Jazine koji je do sad bio pod hipotekom.