Hrvatske ceste još su 2012. godine tražili da se u Županijski prostorni plan uvrsti nova zadarska obilaznice.

Iz Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije na novinarski upit, informirali su u postupku kojim je taj novi koridor ucrtan u V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije koji je usvojen 2014. godine i još uvijek je na snazi.

„U travnju 2104. zaprimljene su smjernice Hrvatskih cesta d.o.o. vezano za plansku strategiju izgradnje i održavanja državnih cesta na području Zadarske županije. U tim smjernicama je navedeno da se na državnoj cesti D 306 na dionici raskrižje „Veletržnica" - raskrižje „Žmirići" planira izgradnja četvero - tračne prometnice, s deniveliranim raskrižjem s državnom cestom D8 te da će se na dionici od „Vidilice" do „Veletržnice", zbog izgrađenosti koridora, prometni trakovi razdvojiti tako da se dva nova jednosmjerna traka izgrade koridorom cca 200 m sjevernije od postojećeg koridora. Temeljem tog zahtjeva Hrvatskih cesta predmetna trasa je uvrštena u Prostorni plan Zadarske županije", navodi se u odgovoru iz zavoda kojeg potpisuje ravnatelj Stjepan Gverić.

Pitali smo kakve su teoretske mogućnosti skidanja te planirane prometnice, s obzirom da se nadležni u Gradu Zadru pozivaju na Županijski plan koji je u izradi kao i PP Grada Zadra.

- Izmjenu prostorno-planskih rješenja moguće je, sukladno važećem Zakonu o prostornom uređenju, izvršiti kroz postupak izrade izmjena i dopuna dokumenata prostornog uređenja tijekom kojeg nadležna javnopravna tijela daju zahtjeve i smjernice iz svog upravnog područja te se očituju o prihvaćanju istih tijekom javne rasprave. O prijedlogu prostornog plana provodi se javna rasprava u kojoj može sudjelovati svatko davanjem mišljenja, prijedloga i primjedbi, navodi se u odgovoru.

Klub vijećnika Enia Meštrovića tražio je na prošlotjednoj sjednici Gradskog vijeća privremenom zaustavljanju projekta nove (za)obilaznice, što nije izglasano. Pročelnik Darko Kasap im je rekao kako bi „takva inicijativa trebala ići prema Hrvatskim cestama kao investitoru, a nakon toga prema Zadarskoj županiji. Kad se povuče iz njihovog prostornog plana, onda može iz gradskog, ustvrdio je pročelnik Kasap.

U Hrvatskim cestama, međutim, pozivaju se odredbu iz važećeg Prostornog plana Grada Zadra. U javnoj raspravi ta je trasa prošla nezapaženo. Javnosti je otkrivena uoči ponovljene rasprave 2019. godine, kada je trebalo javnost pripremati na taj kako je u svibnju ove godine izjavio Josip Škorić, direktor Hrvatskih cesta, „najvažnije prometno rješenje kojeg će Hrvatske ceste ostaviti u Zadru."

Direktor Hrvatskih cesta u jeku predizborne kampanje Branka Dukića na Bilom brigu najavio kako bi se projektiranjem zaobilaznice počelo tek 2022. godine.