Nakon zahtjeva potpredsjednika Gradskog vijeća Enija Meštrovića i našeg upita, iz Turističke zajednice Grada Zadra objavili su ime novog zaposlenika.

- Slijedom objavljenog natječaja, za radno mjesto Stručni suradnik za turističku organizaciju - pripravnik te nakon obavljenih razgovora s prijavljenim kandidatima za radno mjesto Stručni suradnik za turističku organizaciju - pripravnik radi osposobljavanja za samostalan rad i stjecanja odgovarajućeg radnog iskustva odabran je kandidat Lovre Zekanović, odgovorili su iz TZ-a.

No Meštrović ih je zatražio da gradskim vijećnicima svoju odluku o odabiru kandidata obrazlože dostavom životopisa svih kandidata, kako bi ih uvjerili da novi zaposlenik TZ-a nije odabran po stranačkom ključu. Evo što su iz Turističke zajednice rekli na takav zahtjev:

- Vezano uz dostavu CV-a svih kandidata, u samom natječaju je naznačeno kako se osobni podaci kandidata prikupljaju isključivo u svrhu provođenja natječaja sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka. Predavanjem prijave kandidat daje izričitu privolu da se njegovi podaci u slučaju da bude odabran za sklapanje ugovora o radu daju na uvid zainteresiranim trećim osobama te javno objave. Nadalje, sustav turističkih zajednica nije sustav državnih ili javnih tijela, već samostalnih pravnih osoba osnovanih za potrebe promocije turizma i provođenja s turizmom neposredno povezanih aktivnosti od općeg interesa. Radi se o piramidalno ustrojenom sustavu čiji su članovi (osnivači) u konačnici pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti iz turizma odnosno s njime povezane djelatnosti, te na temelju istih plaćaju članarinu turističkim zajednicama. U tom smislu, država ili jedinice lokalne samouprave nisu osnivači odnosno članovi sustava turističkih zajednica niti u većinskom smislu djeluju kroz tijela sustava. Stoga, na sustav TZ-a u Republici Hrvatskoj se ne primjenjuju propisi o općem upravnom postupku, javnoj nabavi, fiskalnoj odgovornosti i sl. te ne podliježe proceduri uobičajenoj kod državnih ili javnih tijela.