ZADAR - Upravno vijeće Lučke uprave Zadar 2016. godine dodijelilo je koncesiju tvrtki Sarag za gradnju komercijalnog kompleksa u Gaženici, na lokaciji na kojoj se nalazi neuređeno parkiralište koje također ima privremenog koncesionara.

Nedavno je odlukom Upravnog vijeća promijenjen nositelj koncesije. Umjesto Saraga to je Sarag Gaženica koju su u listopadu prošle godine osnovali otac i sin, Ivica i Jurica Surać sa 100 tisuća kuna temeljnog kapitala. 

S tvrtkom Sarag d.o.o. Murvica krajem 2016. sklopljen predugovor o koncesiji na području danom u koncesiju na vrijeme od 20 godina, podsjećaju iz Lučke uprave Zadar iz koje su  obrazložili prijenos koncesije: 

Ovlaštenik koncesije - društvo SARAG d.o.o., nedavno nam se obratilo sa prijedlogom radi prijenosa koncesije na drugog ovlaštenika uvjetovanim razlozima financijske prirode, budući je gospodarsko iskorištavanje pomorskog dobra izgradnjom i komercijalnim iskorištavanjem projekata velike vrijednosti praktično nemoguće bez financiranja od strane banaka. Banka kreditor, radi praćenja (kontrole) projekta i minimiziranja rizika poslovanja SARAG d.o.o. Murvica, zatražila je od SARAG d.o.o. da osnuje društvo s ograničenom odgovornošću posebne namjene (takozvano SPV društvo) kao izdvojeno društvo u kojem će imati 100 % udjel i koje će biti novi ovlaštenik koncesije.

Uobičajeno je da banke ovakve velike gospodarske projekte prate tzv.modelom projektnog financiranja u kojem je nositelj projekta-korisnik kredita-koncesionar društvo za posebnu namjenu koje nema nikakve druge obveze i odgovornosti osim razvoja i poslovanja projekta. Takvo društvo u svojoj bilanci ima samo imovinu poslovnog kompleksa a u računu dobiti i gubitka iskazuje isključivo prihode i rashode poslovanja poslovnog kompleksa, navodi se u odgovoru Lučke uprave Zadar.

Temeljem Odluke Upravnog vijeća, odnosno Odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije, sklopljen je Ugovor o prijenosu koncesije između davatelja koncesije - Lučke uprave Zadar, dosadašnjeg ovlaštenika koncesije Sarag d.o.o. Murvica , te osobe na koju se koncesija prenosi - Sarag Gaženica d.o.o. Murvica.

Ta je tvrtka novi ovlaštenik ove koncesije koja se prostire na gotovo 10 tisuća metara četvornih. Više od polovicu prostora budućeg komercijalnog centra bit će hotel sa 100 soba - četiri zvjezdice, garaža te poslovni prostor za trgovinu. 

Kada su se javili na natječaj, uz Sarag su bili Exportdrvo (nositelj koncesije za parkiralište), Falkensteiner, Turisthotel i Konzum. Tko će i hoće li biti isti ili novi partneri - to je stvar nositelja koncesije koji je za sada, kako je nedavno izjavio Ivica Surać, obiteljski biznis, procijenjen na 16 milijuna eura ulaganja.