ZADAR- Tankerska plovidba objavila je danas poziv na izvanrednu Glavnu skupštinu Društva  koja će se održati 17. ožujka u dvorani Sportskog centra Višnjik.

Skupština će donijeti odluku o povlačenja svih dionica Tankerske plovidbe sa Zagrebačke burze. I dok članovi Uprave pokušavaju zatvoriti financijsku konstrukciju za novogradnju u Kini, gdje se i sada nalaze, na webu kompanije objašnjena je pozadina povlačenja dionice. One su, kako je istaknuto, do sada loše kotirale i kvarile međunarodni rejting Tankerske plovidbe. Stoga će Tankerska plovidba osnovati nova trgovačka društva koja će se uvrstiti na burzu kako bi privlačili svježi kapital i financijska ulaganja.


Donosimo obrazloženje predložene odluke koja je, navodi se, potrebno zbog brzog prilagođavanja promjenama na tržištu i uvjetima poslovanja.

Svjetska financijska kriza iz 2008 godine bila je dodatno katalizator promjena. Potres u svjetskom bankarskom sustavu donio je sanaciju i restrukturiranje banaka, što je imalo za posljedicu da su bankarski zajmovi za brodarstvo postali teže dostupni, skuplji i restriktivniji na način da banke sada financiraju svega 50% do 60% nabavne cijene brodova, dok se prije taj omjer kretao oko 80%.

Skupo pogonsko gorivo koje je postalo najveći operativni trošak brodarstva dovelo je do uvođenja novih tehnologija za štednju goriva, a zbog prijetnje globalnog zatopljenja postaju sve stroži uvjeti zaštite okoliša što zahtjeva dodatna ulaganja u ekološke tehnologije.

Društvo je preživjelo krizu, među ostalim, prodajom neperspektivnih brodova, tako da se pojavila potreba obnove flote modernim, štedljivim i ekološki prihvatljivim brodovima koji će biti sve traženiji na brodarskom tržištu zasićenim starijim konvencionalnim brodovima.

Zbog potrebe za financiranjem obnove flote i nedostupnosti i restriktivnosti bankarskih zajmova poduzetni brodari u svijetu se okreću ulagačkom kapitalu i financijskim tržištima. Društvo namjerava također koristiti tu vrstu kapitala za svoj razvoj.

 

Zbog toga, radi prilagođavanja promjenama na tržištu, Društvo mijenja svoj poslovni model te kreira trgovačka društva unutar svoje grupe koja će biti kotirana na burzama i koja će moći bez ograničenja prikupljati ulagački kapital.

Zbog planiranog uvrštavanja novog trgovačkog društva na burzi namijenjenog privlačenju kapitala držalo se svrsishodnim povući Društvo sa burze da bi se izbjegla konfuzija izmeću dva slična društva (moguća zabuna oko ulaganja u projekte), konkurencija između njihovih dionica, smanjiti dvostruke troškove kotiranja na burzi i nepotrebno dvostruko administriranje.

S obzirom da je povijesno gledano trgovanje dionicama Društva na Zagrebačkoj burzi bilo minimalno, a da mali dioničari mogu i mimo burze kroz posebne uređene platforme trgovati dionicama povlačenje Društva s burze neće imati značajnijih posljedica .

Zbog dugogodišnjeg minimalnog trgovanja dionicama Društva na Zagrebačkoj burzi cijena dionice nije odražavala njenu stvarnu vrijednost, već je davala iskrivljenu sliku vrijednosti Društva što je dovelo do pada rejtinga Društva kod poslovnih partnera.

Uz to mogućnost trgovanja dionicama dioničari mogu (a) zadržati dionice Društva i ostati dioničari u njemu; (b) tražiti njihov otkup od strane Društva ili (c) tražiti zamjenu svojih dionica u Društvu sa dionicama u Novom društvu (kad se ono osnuje) koje će biti kotirano na burzi.