ZADAR - Starohrvatsko glagoljaško crkveno pjevanje jedinstvena je sastavnica hrvatske sakralne i nacionalne kulture, a na razini europske i svjetske sakralne kulturne baštine predstavlja posve autentičan fenomen. Naime, jedino su Hrvati uz Jadransku obalu rimski obred stoljećima slavili na staro-crkveno-slavenskom i starohrvatskom, a ne latinskom.

Djelić starohrvatske glagoljaške baštine mogao se poslušati jučer i u crkvi sv. Donata, a za predstavljanje dok jedinstvenog načina interpretacije bili su zaslužni crkveni pjevači iz Jezera na otoku Murteru, Preka na otoku Ugljanu i Arbanasa.

Na repertoraru su se našle izvedbe Glagoljaške mise, Božićne jutrenje, Obreda Velikog tjedna i Uskrsa te Oficij za mrtve. Urednik koncerta bio je prof. Livio Marijan.