Plaćanje između dviju tvrtki cesijom (prenošenje potraživanja na drugog vjerovnika) udomaćilo se među našim tvrtkama jer je nelikvidnost masovna pojava i sve je više tvrtki u blokadi. No, od početka ove godine promijenio se zakon o platnom prometu, postroženi su dopušteni uvjeti za ovakve poslove. Nema više ni žmirenja u situaciji kada tvrtke u blokadi plaćaju cesijama, što se godinama toleriralo. U dva najpoznatija zadarska slučaja već je pokrenut i mehanizam sankcioniranja takvog poslovanja.

Najprije je u sklopu stečaja Contusa na tapet došlo pedesetak ugovora o cesijama koje je ugovarao vlasnik i direktor Jago Kozina. On je ugovarao cesije tijekom dvije godine, kada mu je račun tvrtke blokirao suvlasnik Miroslav Fuzul, pa je sav priljev Contusa prosljeđivan na osobni Fuzulov račun. Zanimljivo je, naravno, da se takvo blokiranje tvrtke još ne sankcionira, nego se proganja poslovanje cesijama.

Zakonska osnova za to, jasno, postoji, jer se za vrijeme blokade računa cesijama neke tvrtke dovode u povlašteniji položaj u odnosu na redoslijed blokade računa. U istu zamku upao je i Božo Jusup jer je pomoću cesija nastavio poslovanje "Mari-tune". Kaže da je na taj način održavao poslovanje te tvrtke; umjesto da brodovi stoje, cesijskim su ugovorima nabavljani gorivo, hrana za uzgajalište tuna, potrepštine za brodove.

No na taj su način, kako kaže kaznena prijava, oštetili druge vjerovnike za oko 700 tisuća kuna koji tako nisu mogli do svoga novca preko blokiranog računa "Mari-tune". Poznavatelji prilika kažu da na sličan način posluju i drugi, ali još nisu došli na udar kao Kozina i Jusup. Sve malobrojniji koji nisu nikada bili u blokadi računa kažu kako nikada nisu radili u ovako teškim uvjetima.

Zbog toga jedni za svaki slučaj osnivaju nove tvrtke na koje bi u slučaju krize prebacili poslovanje, a drugi se koncentriraju na jednu tvrtku, ali izbjegavaju kontakt s onima koji ih mogu povući u ponor blokade i stečaja. Nažalost, zdravih je tvrtki sve manje, a sve je više onih koje u nedostatku novca plaćaju višestrukim, čak dvanaesterostrukim cesijama, pa se u tom lancu nerijetko zna dogoditi da netko naplati i fiktivne usluge.