Iz Marikomerca d.o.o. upućeno je priopćenje vezano za račune koje su ispostavili  TZ Grada Zadra, a koje su u javnosti objavili i komentirali pojedini vijećnici

Prenosimo ga u cijelosti:

"Nastavno na nedavne neistinite objave kao i pogrešno iznesene činjenice na različitim portalima te posredno društvenim mrežama gdje se tvrtka Marikomerc d.o.o. Poličnik neosnovano proziva da je prodala ribu kovač Turističkoj zajednici Grada Zadra po neopravdano visokoj cijeni, te da je prijevoz iste naplatila u iznosu od 5.167,91 EUR, iznosimo slijedeće:

Budući da je društvo Marikomerc d.o.o. kvalificirano za izvoz prehrambenih proizvoda na tržište SAD-a, te posjeduje izvozni veterinarski broj za tržište SAD-a, TZ Grada Zadra obratila nam se sa zahtjevom za otkup, čišćenje ribe, zamrzavanje, pakiranje, kao i organizaciju izvoznog carinjenja i prijevoza ribe zajedno s ostalim namirnicama, te je gore navedeno obavljeno profesionalno i stručno sukladno traženom i naručenom.

Što se tiče cijene kovača navodimo sljedeće; kovači su kupljeni od profesionalnog ribarskog obrta po cijeni od 42 EUR za kilogram. Nakon čišćenja, zamrzavanja tekućim dušikom te pakiranja, proizvodna cijena kovača iznosi 54,25 EUR te je po istoj i fakturirana, a sve je uvećano za pripadajući PDV koji je prihod državnog proračuna Republike Hrvatske.

Cijena fileta kovača od 12,50 EUR koja se navodi kao referentna odnosi se na uvozni filet kovača i ne može se usporediti s cijenom domaćeg kovača. Ostali logistički troškovi u iznosu od 4.134,33 EUR, uvećani za PDV, odnose se na ukupnu pošiljku za 119,50 kg proizvoda.

Turističkoj zajednici grada Zadra predani su svi računi na uvid, pri čemu su troškovi prefakturirani u stvarnom iznosu.

Zaključno, tražimo da našu izjavu objavite u cijelosti, kako bi se javnost pravilno i objektivno informirala o  stvarnom stanju.

Ivan Dell`Orco
Predsjednik uprave, Marikomerc d.o.o.