Podizanje klimatološke postaje na Velom Ižu može biti brzo završeno ali na razini DHMZ nije završena javna nabava za dio opreme, najavio je to početkom prosinca 2022. godine mr. sc. Stjepana Ivatek-Šahdana, načelnik sektora za EU projekte pri Državnom hidrometeorološkom zavodu.

Koliko je palo kiše ove godine na Velom Ižu, taj podatak nije dala ta klimatološka postaja jer je zarasla u travu i korov, a da još nije završena.

Kada će, pitaju Veloižani? Mora biti do kraja ove godine, kazao je voditelj tog EU projekta. On nam je prvo kazao kako je problem dobivanja priključka za struju. To je problematično u Dalmaciji i u Istri. Na nekim lokacija se čeka po godinu dana, kazao je Ivatek-Šahdana provjeravajući stanje u Velom Ižu. Za tu su lokaciju dobili  su, kazao je, i elektroenergetsku suglasnost.

Pitali smo ga kada je poslan zahtjev za priključkom Elektri? Načelnik je, međutim, otkrio kako ga građevinari, koji su dobili taj posao, nisu ni poslali jer ni oni nisu imali struje.
A kada ona stigne jednog dana, tad će se instalirati i mjerna oprema u klimatskoj postaji Veli Iž.