Iako je nedavno rodila, mlada županijska vijećnica HDZ-a Marija Orlović Kolčeg spasila je danas kvorum za svoju stranku nakon što su skupštinu napustili vijećnici oporbe. Nju su na skupštini koja se održava u poslovnoj zoni Grabi čekali sat vremena i vjerojatno joj obećali da će brzo biti završena. Tako je bilo - za pola sata izglasno je 25 točaka dnevnog reda.

Sjednica je bila ubrzani film. Za sve točke glasalo je 20 vijećnika HDZ-ove većine.

Svima nam se žuri kazao je iza 13 sati vijećnik Joso Nekić kada je tražio objašnjenje za ustupanje prava građenja Psihijatrijske bolnice. Predsjednik skupštine, Zoran Šikić zamolio je ravnatelja Mladena Mavara da u dvije minute objasni o čemu se radi. U tom vremenskom grču, Mavar je umjesto prava građenja spomenuo zakup. Rasprava naravno nije bilo ali je jedan vijećnik pri glasanju bio suzdržan. Ne vidi se to u tehnički lošem prijenosu koji je počeo u 13.25 sati.

Do 13.50 sati prihvaćeno je 25 točaka. Posljednja je bila imenovanje Vesna Sabolić za v.d. ravnateljicu Narodnog muzeja. Ona nije glasala za sebe ali isto tako više neće biti ni vijećnica, otkrio je Zoran Šikić, predsjednik skupštine.