Općinski sud u Zadru potvrdio je otkaz što ga je komunalno poduzeće Općine Stankovci K.T.D. Kotarac prošle godine uručilo tadašnjem direktoru Davoru Klariću, bliskom bivšem načelniku Željku Baradiću, kojemu je bio i zamjenik na izborima 2013. godine, a za novog direktora imenovalo Denisa Deura.

Novi saziv Općinskog vijeća, u kojemu je vlast od HDZ-a preuzela nezavisna lista Željka Perice, nije prihvatilo njegovo izvješće o izvršenju financijskog plana za 2020. i prvu polovicu 2021. godine, navodeći kako je u podnesenim izvješćima lažno prikazao stanje duga pravne osobe tuženika, što je utvrđeno provjerom kod knjigovodstvenog servisa, gdje je utvrđeno kako je dugovanje društva, ne uračunavajući dugovanje prema bivšem direktoru Ivanu Moriću, otprilike 300.000 kuna, što predstavlja tešku povredu obveza iz radnog odnosa i dovoljan razlog za izvanredan otkaz ugovora o radu.

Klarić se žalio navodeći kako je odluka nezakonita, a svi navodi iz obrazloženja te odluke da su netočni i iskonstruirani.

Općina je u obrazloženju otkaza navela kako je Klarić objavio financijsko izvješće bez prethodne dostave Skupštini, što predstavlja tešku povredu obveze iz radnog odnosa te razlog za izvanredan otkaz ugovora o radu. Općina je naručila i izradu revizije koja je utvrdila da Klarić da nije uredno obavljao dužnosti pa tako nije vođena uredna evidencija o grobnim mjestima, nisu potpisivani ugovori kojima bi se dodjeljivala grobna mjesta na korištenje, ne postoji nikakva dokumentacija o vrijednosti radova prilikom iskopa i izrade pet novih grobnica, čak ne postoji dokumentacija s kojom bi društvo bilo sigurno koliko je novih grobnica prodano i po kojoj cijeni. S jednim radnikom nije sklopljen ugovor o radu iako se isti vodi kao zaposlenik. Radnici su obavljali posao bez propisane zaštitne odjeće i protivno propisima zaštite na radu.

Sud je ocijenio da razlog za otkaz valjan budući da direktor nije prikazao gubitak društva, da nije dostavio popis imovine i obveza, da nije upravljao grobljem kako je to propisano odlukom u Službenom glasniku, nije poštovao Zakon o zaštiti na radu te je odbilo Klarićevu tužbu za poništenje otkaza.

Inače, Kotarac se 2021. našao u blokadi zbog nezakonitog otkaza koji je bio uručen radniku i duga od 830 tisuća kuna. Sklopljena je nagodba prema kojoj je Kotarac morao isplatiti dugovanje u ratama, ali bivši direktor ni tu odluku nije izvršavao.