Grad Zadar isplatio je tvrtki Belafuza projekt iz Zagreba naknadu od 484.620 eura, odnosno 3,6 milijuna kuna, za zemljište ispod groblja na Belafuži, nakon postupka izvlaštenja za gradnju nerazvrstane ceste.

Grad Zadar podnio je prošle godine Upravnom odjelu za javnu nabavu i upravljanje imovinom Zadarske županije zahtjev za izvlaštenjem, nakon što je prethodno pokušao nagoditi se s vlasnikom oko otkupa zemljišta.

Riječ je o društvu Belafuza projekt iz Zagreba (sa "z"), osnovanom nedugo nakon što je stari Belafuža projekt iz Zadra (sa "ž"), sada pod imenom Horizont projekt, završio u stečaju. Upravljačku strukturu čine australski poduzetnik Denis Mikan i Dragan Čurak, vlasnici tvrtke RamseyBay koja bi trebala graditi hotel na Polačišću. Belafuza projekt otkupila je prije tri godine zemljište od Jadran Investa, koji je ostao upisan u posjedu zemljišta koje se izvlašćuje.

Riječ je o ukupno 3.342 kvadrata zemljišta, koje je sudski vještak Goran Lovrinov procijenio na vrijednost od 145 eura po metru četvornom. Nakon prihvaćanja zahtjeva za izvlaštenje bilo je potrebno uplatiti novac, koji je osiguran u tehničkom proračunu.

Zakon o izvlaštenju propisuje da se naknada za potpuno izvlaštenu nekretninu određuje u novcu u visini tržišne vrijednosti nekretnine koja se izvlašćuje u vrijeme donošenja prvostupanjskog rješenja, uzimanjem u obzir uporabnog svojstva nekretnine koju je imala prije promjene namjene. Iznimno, može se u vlasništvo dati druga odgovarajuća nekretnina. Trgovačkom društvu Belafuza projekt d.o.o. u predmetu je imenovan privremeni zastupnik, a s obzirom da nije zatražio izvlaštenje preostalog dijela predmetnih nekretnina, one se neće izvlastiti.