Ministarstva obrane raspisalo je javni natječaj za ugovorni prijam ukupno 170 mladih vojnika/mornara u djelatnu vojnu službu.

Po osam mjesta otvoreno je u vojarnama u Benkovcu i Zemuniku. Sva radna mjesta u Benkovcu pripadaju topništvu, dok se šest od osam pozicija u Zemuniku odnosi na tehničku službu, a preostala dva na motrenje i navođenje.

Kandidati, odnosno kandidatkinje moraju imati najmanje završeno srednjoškolsko obrazovanje, uspješno završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja te najviše navršenih 30 godina života do kraja ove godine. U vojničku službu mogu se primiti i oni kojima je služba prestala na osobni zahtjev uz častan otpust bez prava na mirovinu ako nisu stariji od 40 godina. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 15 dana.

Prije prijma u službu u Oružane snage kandidati će proći odabirni postupak tijekom kojeg će oni koji nisu ispunili uvjete biti isključeni iz postupka na temelju službenih podataka iz vojne evidencije, rezultata psihologijskih ispitivanja i zdravstvenih pregleda te drugih provjera. Kandidati će biti raspoređeni u skladu sa stečenom vojnostručnom specijalnosti i potrebama Oružanih snaga. Služba u trajanju od dvije godine počet će 13. lipnja, a kandidati će prvo morati odraditi šest mjeseci probnog rada.