Započela je provedba projekta „Očuvanje Tradicije Ribarstva i Akvakulture u Posedarju, Ražancu i Poličniku" (akronim: OTRARIA), nositelja udruge Društvo istraživača mora - 20000 milja te projektnih partnera Turistička zajednica Općine Ražanac i Osnovna škola Braća Ribar, Posedarje.

Projekt OTRARIA za cilj ima osigurati prepoznatljivost područja LAGUR-a Tri mora s naglaskom na područje Posedarja, Ražanca i Poličnika te njegovih lokalnih dionika (uzgajivača školjkaša, ribara i ostalih dionika u sektoru ribarstva) među stanovnicima i posjetiteljima tog kraja. Kroz usmjerene aktivnosti za dionike, lokalno stanovništvo i posjetitelje, ovo područje bit će prikazano kao središte kvalitetnih predstavnika tradicijskog, mediteranskog načina života, kojeg odlikuju skladan odnos s prirodom i djelatnosti temeljene na postulatima održivog rasta i razvoja. Aktivnosti usmjerene na učenike, mlade te ostalo lokalno stanovništvo i posjetitelje područja će na pristupačan i socijalno inovativan način približiti i educirati o ovoj temi za vrijeme trajanja projekta te nakon njegova završetka kroz brojne elemente za održivost edukacije i promocije.

U srijedu, 5. travnja odrađena je i prva aktivnost projekta - nabava i montaža interaktivnog info kioska, koji je postavljen u Ražancu te sadržava brojne sadržaje u svrhu promocije kulturne-maritimne baštine područja Tri mora. Sadržaj info kioska će se još nadopunjavati kroz provedbu samog projekta, a trenutno je ovo prvi ovakav oblik promocije ribarstvene i školjkarske tradicije specifične za to naselje i okolno područje. Kao trajno postavljeni kiosk, sa sadržajem na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku, na zanimljiv i moderan način upotpunit će dosadašnji način promocije. 

U kiosku se nalaze i informacije još jednog „tekućeg" projekta koji Društvo istraživača mora - 20000 milja i Turistička zajednica Općine Ražanac provode u partnerstvu, a radi se o projektu „Zajedno protiv morskog otpada - za zdravu hranu naše hrane" (akronim: zaMORE), što pokazuje mogućnost sinergije i dugoročnu održivost više projekata odjednom, ukoliko za to postoje odgovarajući alati.

Kroz projekt će se odraditi još i noćna izložba u Posedarju, Ražancu i Poličniku te radionice za djecu osnovnih škola u Posedarju, Ražancu i Poličniku. Kao produkt radionica biti edukativna knjižica, koju će kreirati učenici tih osnovnih škola, a koja će biti dostupna za besplatno preuzimanje preko službenih web-stranica partnera na projektu, kao i trajno pohranjena u knjižnici u Ražancu i turističkim uredima područja LAGUR-a Tri mora.