Tko se do sad  i kako vezao, odsad će se moći vezati jedino ako ima ugovor i plaća vez u uređenoj luci otvorenoj za javni promet Drage Dugovače.

Županijska lučka uprava objavila je današnjim danom javni poziv s rokom prijave od 30 dana za dobivanje komunalnog veza.

Prema informacija poznatim u javnosti vezova bi trebalo biti za svih. Ako ne onda po kriterijima kojima prednost prvo imaju oni koji provode brodovima gospodarsku djelatnost, pa prema mjestu prebivališta do toga koliko su dugo do sada vlasnici držali svoj brod u uvali Drage Dugovače.

Sada će svi oni koji dobiju vez sa Županijskom lučkom upravom sklopiti godišnji ugovor plaćanja 200 kuna po dužnom metru broda, što bi bila najveća cijena za komunalni vez. Ipak je preko puta nautička marina u kojoj su cijene neusporedive u odnosu na uređenu luku u Dragama Dugovače.

 Kada su počeli radovi 1. prosinca 2020. godine tada je rečeno kako je planirano 47 komunalnih vezova za brodice dužine do 8 m, 29 komunalnih vezova za brodice dužine do 9,5 metara što je sveukupno 76 komunalnih vezova.
Još će dobiti vodu i struju koja će uskoro biti priključena u uređenoj uvali koja je preobražena projektom kojeg je nositelj Županijska lučka uprava. Zadarska županija je po natječaju dala koncesiju za  marinu Drage i potpisala ugovor u svibnju 2021. godine. Flota  charter jedrilica još od prošle godine je na čekanju najnovije zadarske marine s 200 vezova.