Počeli su radovi na uređenju obalnog pojasa u luci otvorenoj za javni promet lokalnog značaja Drage Dugovača. Izvoditelj radova je renomirana zagrebačka tvrtka PGP d.o.o., dok će uslugu stručnog nadzora građenja voditi tvrtka STOPOSTOPRIRODNO d.o.o., a kao glavni nadzorni inženjer imenovan je Igor Pukec, dipl. ing. građ. Kao voditelj projekta građenja odabran je Nikša Marković, dipl. ing. građ ispred tvrtke IN - STRIA d.o.o.

Ugovorena vrijednost radova iznosi 19.675.963,10 kn bez PDV-a, a procijenjeno vrijeme izvođenja radova je 15 mjeseci.

Lučko područje u kojem će se izvoditi radovi obuhvaća dio luke za odvijanje javnog pomorskog prometa te dio luke za komunalne vezove.

Dio luke namijenjen za obavljanje linijskog pomorskog prometa predviđen je na sjevernom dijelu uvale. Na spomenutoj poziciji planira se realizacija privezne obale u smjeru sjeverozapad - jugoistok, duljine cca 38,00 m. Isto tako i privezni gat za obostrano pristajanje, kod kojeg je unutrašnja obala duljine 45,00 m, te vanjska pristanišna obala.

Na predmetnom dijelu luke predviđen je prihvat plovila u javnom putničkom prometu, plovila opskrbe te većih izletničkih plovila. Na istočnom dijelu uvale, nastavno na dio luke za obavljanje javnog pomorskog prometa (operativni dio luke), planirana je realizacija obale za osiguranje komunalnih vezova. 

Isplanirano je 47 komunalnih vezova za brodice dužine do 8 m, 29 komunalnih vezova za brodice dužine do 9,5 m odnosno sveukupno 76 komunalnih vezova.

Na ovom dijelu, ispod postojeće javne ceste prema moru, planirana je mjesna riva kao javni prostor od posebnog značaja za mjesto Drage. Ukupna duljina mjesne rive iznosi cca 280 m. Širina hodnog dijela (obalne šetnice) iznosi 3,0 metra, a s istočne strane planiran je i kontinuirani zeleni pojas širine 2,0 metara.