Povodom obilježavanja „Dana sigurnijeg interneta 2023.", koji se svake godine obilježava u veljači, danas su održana predavanja iz lokalnog preventivnog projekta „Sigurno ponašanje djece na internetu". Predavanja su tijekom jutra slušali učenici svih sedmih razreda Osnovne škole Privlaka, a u popodnevnim satima učenici OŠ Zadarski otoci.

Predavanja se tijekom veljače nastavljaju i u drugim osnovnim školama kojima je osnivač Grad Zadar i Zadarska županija, a predstavljaju prvu komponentu ovog projekta. Nositelj projekta je Zadarska županija, odnosno Vijeće za prevenciju kriminaliteta na području Zadarske županije, a provodi ga Radna skupina za problematiku sigurnog ponašanja mladih na internetu, kao radno tijelo Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Zadarske županije. Radnu skupinu čine predstavnici Zadarske županije, policijski službenici Ureda načelnika Policijske uprave zadarske, predstavnici Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru, predstavnici Službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti, Zavoda za javno zdravstvo Zadar, predstavnici osnovnih škola na području grada Zadra i Zadarske županije te predstavnici Volonterskog centra Zadar.

Tijekom predavanja policijski službenici za prevenciju Ureda načelnika Policijske uprave zadarske učenike su upoznali sa savjetima o rizičnim ponašanjima kojima su izloženi tijekom korištenja društvenih mreža, zatim i o ovisnosti koju izaziva dugotrajan boravak na društvenim mrežama, te o potrebi prijavljivanja svakog društveno nedopuštenog ponašanja.

Učenici su aktivno sudjelovali u predavanjima iznoseći svoja stajališta o pozitivnim stranama korištenja društvenih mreža, kao i stajališta o negativnim stranama i opasnostima njihova korištenja. Ovom prilikom učenicima su prikazani spotovi te kratki filmovi o opasnostima kojima su mladi izloženi prilikom korištenja društvenih mreža, a kao dio projektnih aktivnosti.