Dom Sveti Frane Zadar traži pomoćnog radnika u kuhinji.

Radi se o poslu na neodređeno puno radno vrijeme, a za koji je jučer raspisan natječaj s rokom prijave od 8 dana.

Uvjeti koje kandidati moraju ispuniti su: srednjoškolsko obrazovanje za pomoćnog kuhara, jedna godina rada na odgovarajućim poslovima, položen vozački ispit za B-kategoriju, dokaz da ne postoji zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi. Izabrani kandidat mora odraditi probni rad u trajanju od tri mjeseca.