Dom zdravlja Zadarske županije ponovno pokušava angažirati liječnike za otvorena radna mjesta u kojima već dugo postoji potreba a nema stalnog rješenja. Novim natječajem objavljenim ovog tjedna traži se pedijatar, koji bi radio u prostorijama Doma zdravlja na adresi Ivana Mažuranića.

Nedostatak pedijatara kronični je problem koji se nastoji riješiti godinama, no povremena slanja mladih liječnika na specijalizacije za sada nisu donijele pomak. Prije dvije godine odlazak Blanke Dundov Žic u mirovinu srećom je zakrpan dolaskom neonatologa Ivice Glavana iz Opće bolnice, no pedijatri su i dalje preopterećeni i imaju u prosjeku oko 1.300 pacijenata. Preporučeni broj je ispod 1.000, a rezultat svega je obrada i preko stotinjak pacijenata dnevno, pa liječnici često „pucaju po šavovima".

Rješenje se dijelom traži u prebacivanju pacijenata kod liječnika opće prakse čim upišu prvi razred, a dijelom u angažiranju novih pedijatara.

Liječnik se zapošljava ne puno neodređeno radno vrijeme, s rokom prijave do 22. veljače. Ima pravo na naknadu za prijevoz, a radio bi u dvije smjene.

Istovremeno s ovim natječajem otvoreno je još nekoliko za popunu ordinacija po županiji, ali i za specijalista medicine rada i sporta. Riječ je o još jednoj specijalizaciji koja je zbog opsega posla prešla većinom u privatni sektor. Za razliku od pedijatra, ovaj specijalist radit će samo u prijepodnevnoj smjeni.