Danas je u Glasniku Grada Zadra objavljena Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka u prvom tromjesečju 2023.godine koju je donio Gradonačelnik Zadra. U petak, 13. siječnja gradonačelnik Branko Dukić održat će konferenciju za medije na temu Proračuna s nužnim rashodima i izdacima.

Mini proračun za iduća tri mjeseca iznosi 24 milijuna eura, što je četvrtina iznosa izvršenja proračuna iz 2021. godine. Iz njega je vidljivo da će svi proračunski korisnici dobiti svoje plaće, naknade i ostala davanja koja su ugovorena kao i EU financiranje.

Iz Odjela za financije napravili su posve drugačiji proračun u odnosu na dosadašnje. Proračun za 2023. godinu je usvojen amandmanima oporbe koje su gradske vlasti proglasili nezakonitom. Zbog toga je Gradonačelnik donio odluku o obustavi proračuna koja je stupila na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Ministarstvo financija ima rok od 30 dana da provjeri zakonitost tih amandmana, a ovisno o tome će potvrditi odluku Gradonačelnika o obustavi. Oni svoj nalaz šalju na Visoki upravni sud koji ima svo vrijeme ovoga svijeta da se očituje i donesu konačnu odluku. Može se i dogoditi da u Ministarstvu financija utvrde i da amandmani nisu nezakoniti. Tada neće trebati čekati na Sud.

U svakom slučaju plaće će se isplaćivati i Grad Zadar će funkcionirati u ovoj kriznoj situaciji koju je pravni stručnjak izv. prof. Mihovil Škarica proglasio hrvatskim presedanom.