Opća bolnica Zadar odlukom Županijske skupštine kao osnivača bit će doregistrirana za ugostiteljstvo i zdravstveni turizam.

Upravno vijeće bolnice na čelu sa Zoranom Škrgatićem tražilo je, uz usluge javnog zdravstva, nove djelatnosti koje imaju komercijalni karakter.

Osim djelatnosti zdravstvenog turizma uz pružanje ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu dodali su djelatnost sterilnog zbrinjavanja zaraznog i potencijalno zaraznog medicinskog otpada.

Osnova za to je bolnički restoran otvorenog tipa te uređaj za zbrinjavanje otpada kojeg je Bolnica kupila zbog korone. Na taj način će se smanjiti troškovi, ističe se u obrazloženju Upravnog vijeća te milijunske investicije.

Bolnica je iskoristila Pravilnikom utvrđenu iznimnu mogućnost samostalnog zbrinjavanja medicinskog otpada ukoliko proizvođač medicinskog otpada raspolaže odgovarajućom opremom i pribavi odgovarajuću dozvolu za gospodarenjem otpadom.

Nadležni u toj najvećoj zadarskoj ustanovi prate trendove i proklamiranu politiku zdravstvenog turizma. Proširenjem djelatnosti ustanove za djelatnost zdravstvenog turizma Bolnici se omogućava širenje spektra usluga liječenja, rehabilitacije i ostalih specijaliziranih sadržaja. Djelatnost ugostiteljstva i trgovine nadopunjava se na usluge zdravstvenog turizma, a osim toga tom djelatnošću podigla bi se kvaliteta radnog okruženja i kvaliteta skrbi za pacijente i njihovu pratnju, navodi se u obrazloženju tog zahtjeva.

Javnosti još nije objavljeno otvaranje restorana iznad bolničke kuhinje koji se tijekom protekle godine uz zakašnjenje javne nabave od tri mjeseca trebao opremiti prema dizajnerskom projektu.

Nove djelatnosti Opće bolnice Zadar upisat će se u registar na Trgovačkom sudu u Zadru. Dosadašnje su bile specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita, bolnička zdravstvena zaštita te znastveno-istraživačka i nastavna djelatnost.