Iako su sve rjeđe, usmene dražbe na Općinskom sudu u Zadru i dalje se održavaju, a nedavno su sazvane dvije čija vrijednost premašuje 4 milijuna kuna.

Druga poveznica između dražbi je lokacija nekretnina, odnosno činjenica da se obje nalaze na zadarskim otocima. Danas će se održati licitacija za oranicu površine 8.268 m2 na Ugljanu, omeđenu ulicama hrvatskih branitelja i otočkih dobrovoljaca. Sudski vještak nekretninu je procijenio na 4,4 milijuna kuna kuna, a zainteresirani kupci mogu je dobiti za 2/3 tog iznosa.

U Tkonu se nalazi druga nekretnina koja se prodaje kroz ovršni postupak. Osim ogromnog dvorišta na parceli od 1.040 m2 nalaze se stambena zgrada površine 206 m2, poslovna zgrada od 162 m2 i kuća od 46 m2. Dražba je sazvana za 12. siječnja u 10 sati u zgradi u Ulici plemića Borelli, a licitacija starta s 1,4 milijuna kuna, što predstavlja 1/3 utvrđene vrijednosti koja iznosi 4,2 milijuna kuna.