Marex Elektrostroj zadržao je na javnom natječaju posao održavanja rasvjete u Zoni II. te će tako i u sljedeće četiri godine brinuti o rasvjetnim tijelima u zapadnom dijelu Zadra.

Područje grada već je godinama podijeljeno na dvije zone kojima upravljaju Marex Elektrostroj i Locum. Baš kao što je ranije ove godine Locum ponudio nižu cijenu za svoj dio kolača (Poluotok i istočni dio grada), tako je sada i njegov konkurent zadržao svoje područje, i to s vrlo malom razlikom u ponuđenoj cijeni. Za posao procijenjen na 9,6 milijuna kuna bez PDV-a Marex Elektrotroj je dao ponudu od 9.499.007 kuna, a Locum od 9.564.003 kune.

S obzirom da je Povjerenstvo utvrdilo da su obje ponude valjane, te su za dodatni kriterij brzine izlaska na teren ponudile isti rok od 30 minuta, gradonačelniku je predloženo da potpiše ugovor s dosadašnjim koncesionarom.

Predmet nabave bilo je održavanje javne rasvjete na razdoblje od četiri godine za Zonu II, koja obuhvaća Belafužu, Bili brig, Bokanjac, Brodarica, Bulevar, Diklo, Diklovac, Žmiriće, Kožino, Višnjik... Posao obuhvaća pregled objekata i uređaja javne rasvjete, održavanje i remont objekata i uređaja javne rasvjete uključujući i nabavu i uskladištenje materijala potrebnog za održavanje te prateće radove i usluge dežurstva.