Na Radiju 057 danas je gostovala Marija Dušević iz Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, koja je predstavila aktualnosti iz Agencije. Prva od njih odnosila se na Poziv na dostavu prijedloga za Europske projekte suradnje. Ona je namijenjena transnacionalnim projektima za provođenje širokog spektra aktivnosti i inicijativa u koje su uključene kulturne i kreativne organizacije iz različitih država. Poziv pruža mogućnost koprodukcije, suradnje, eksperimentiranja, uvođenja inovacija, mobilnosti te razmjene znanja i iskustava raznim kulturnim organizacijama svih veličina. Sredstva su osigurana kroz Program Europske unije Kreativna Europa.

- Kako je cilj poziva olakšati i poboljšati pristup europskoj kulturi i kreativnim djelima te promicati inovativnost i kreativnost, to je široko područje. U to predloženi projekti mogu pokrivati jedan ili više kulturnih i kreativnih sektora, a mogu biti i interdisciplinarni. Kroz ovaj poziv podržat će se projektni prijedlozi koji će posebnu posvetiti pozornost inkluziji, raznolikosti, rodnoj ravnopravnosti i borbi za okoliš i protiv klimatskih promjena.

Projektni prijedlozi trebali bi olakšati pristup europskim kulturnim i kreativnim sadržajima svim skupinama i publici smanjenih mogućnosti povezanih s invaliditetom ili zdravstvenim problemima, ekonomskim, društvenim ili geografskim preprekama ili kulturnim razlikama, navela je Dušević.
Prijava se ispunjava i predaje online. Detaljnije o Pozivu doznajte na mrežnim stranicama Agencije ZADRA NOVA. Rok za predaju projektnih prijedloga je 23. veljače 2023. godine.

Za ovaj Poziv na dostavu prijedlogu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu malo iznad 60 milijuna eura (60.076.809), a predviđa se sufinanciranje oko 130 projektnih prijedloga. Ovisno o broju uključenih organizacija, podržani projekti mogu biti mali, srednji ili veliki.

Danas je u Centru za kreativne industrije u Zadru održana početna konferencija projekta „Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka faza III" , kroz koji je u školskoj godini 2022./2023. osigurana stručna podrška za 117 učenika s teškoćama u razvoju putem angažiranja 113 pomoćnika u nastavi.
Nositelj projekta „Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka faza III" je Zadarska županija, dok su partneri na projektu 20 osnovnih i 6 srednjih škola osnivača Zadarske županije. Ukupna vrijednost projekta je 4.394.274,60 kn, od čega bespovratna sredstva iz Europskog socijalnog fonda iznose 3.954.847,14 kn, a ostatak u iznosu od 10% sufinancira Zadarska županija.

- Današnja konferencija bial je prilika da se javnosti ukaže na važnost pomoćnika u nastavi. Naime, u travnju ove godine Agencija ZADRA NOVA je u suradnji s Udrugom pomoćnika u nastavi Grada Zadra i Zadarske županije organizirala okrugli stol „Značaj i uloga pomoćnika u nastavi za zajednicu". Kao što mu i naziv kaže, cilj je bio ukazati široj javnosti na značaj pomoćnika u nastavi za cijelu zajednicu. Jer pomoćnici zaista doprinose cijelom društvu i to kroz pomaganjem djeci s teškoćama i njihovi obiteljima, te olakšavanjem rada nastavnicima. Njihovim angažmanom omogućava se uključenost i integracija djece s teškoćama u redoviti odgojno-obrazovni sustav. Tako se ujedno razvija i međuvršnjačka svijest o različitostima. Svjesni smo da se pomoćnici u svom radu suočavaju s brojnim izazovima u radu ali vjerujem kako svi mi zajedno možemo dati svoj doprinos za prepoznavanje značaja i uloge pomoćnika u nastavi za zajednicu. Projekti kao što je ovaj potvrđuju njihov značaj, istaknula je Dušević.

Na kraju je predstavila Natječaj za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala, koji je objavila Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Svrha natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog prirodnim nepogodama (osim potresa) i katastrofalnim događajima kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje, a prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili registrirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ) u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 20 milijuna kuna, a visina javne potpore je 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu je od 12:00 sati 28. studenog 2022. do 12:00 sati 30. prosinca 2022. godine.

Detaljnije o Natječaju možete saznati na mrežnim stranicama Agencije ZADRA NOVA.