Prodaja zgrade Socijalnog ili nova namjena, primjerice za studentski dom kao što to predlaže dr. Dario Nakić, član Upravnog vijeća HZZO-,a, za Zadarsku županiju nije dilema.

U prijedlogu Županijskog proračuna za 2023. godine računa na 700 tisuća eura koliko bi dobili od prodaje svog dijela zgrade Socijalnog u kojoj Zadarska županija ima 11.36 posto prostora.

Na osnovu čega je taj iznos, pitanje je kojeg mogu postaviti županijski vijećnici kada budu raspravljali o tom prihodu Županije za prodaju nefinancijske imovine  od 5.2 milijuna kuna.
Na novinarski upit, iz Mirovinskog fonda su u lipnju odgovorili da moraju napraviti novu procjenu vrijednosti zgrade prije nego što je stave na natječaj. Stara je iz 2019. godine, a natječaj za prodaju je u konačnici odluka Vlade koja je svojedobno odlučivala i o kupnji skupog prostora u zgradi tvornice kruha u koji su lani preselili službe „socijalnog".

Prema podacima iz Zadarske županija koja je od skupštine tražila i dobila suglasnost 2019. godine za prodaju svog udjela, ostali suvlasnici su Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (49,95 posto), Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (31,49 posto), Zadarska županija (11,36 posto), Grad Zadar (3,91 posto), Mile Milovac (0,83 posto), Ante Kovačević (0,94 posto), te Ivanko Tresoglavić (1,52 posto).

Tada je rečeno kako je Zadarska županija suvlasnik udjela, koji u naravi predstavlja urede na drugom katu zgrade, stekla temeljem Ugovora o prijenosu prava vlasništva, koji je sklopljen 2007. godine s Domom zdravlja. Te je prostore Zadarska županija potom dodijelila na korištenje bez naknade za tzv. socijalno.

Mirovinski fond i HZZO odlučili su tu zgradu koja je bila namjenski građene u poslijeratnoj obnovi prodati umjesto da je renovira. Bilo im je navodno isplatljivije kupiti prostor u privatnoj stambenoj zgradi.

Prema procjeni iz 2019. godine, vrijednost zgrade u Gradu je bila 35,65 milijuna kuna, odnosno 4,79 milijuna eura, što znači da je cijena kvadrata iznosila 2.296 eura ali samo za neto korisnu površine.

Sporazumom su utvrđeni i suvlasnički udjeli: HZMO-u pripada 53,82 posto suvlasničkog dijela nekretnine, HZZO-u 33,94 posto, a Zadarskoj županiji 12,24 posto suvlasničkog dijela nekretnine. Nakon prodaje u tim omjerima podijelit će se i novac.

Pitanje kad će se zgrada prodavati i hoće li biti potencijalnih kupaca,  na razini je gatanja.

Među suvlasnicima je i Grad Zadar s udjelom od četiri post od ukupno 2 566 kvadrata korisne površine ali vanjskog djela prizemlja konstrukcije koji se nalazi na javnoj površini.