Zadarsko sveučilište nastavlja s akcijom ozelenjivanja prostora namijenjenog za gradnju sveučilišnog kampusa. Prostor nekadašnje JNA kasarne bio je prilično zelen, ali su sa Sveučilišta su ga odlučili preobraziti. Oko novog zdanja studentskog doma i menze posađeno je 90 stabla. Istina da se dio sadnica osušio pa su ih uoči velikog otvaranja sa svitom premijera Plenkovića i zamijenili.

I dok je novu sadnju za Sveučilište radio Eurogarden, uređenje prostora oko zgrade, koja se naziva novi kampus, pripalo je Nasadima.

Oni su ovih dana srezali do korijena bor koji je bio raskoljen i kao takav opasan. Na istom potezu posadili su mladice maslina koje su uzgojili na Odjelu za ekologiju.

Stručnjaci s tog odjela, prema informaciji koju smo sa Sveučilišta prenijeli prošlo proljeće, osmislili su novu zelenu oazu. Na mjestu pozornice JNA koja je srušena po nalogu sa Sveučilišta, izgrađeni su betonske gredice uz koje su postavljene klupice.

Sadnja bilja i stabla povjerena je Nasadima koji su to također ovih dana obavili.

Sa Sveučilišta su napravili i novu regulaciju prometa unutar prostora kampusa s velikim parkiralištem i dijelom površine na kojima se odvija poligon auto-škola. Više od 20-ak korisnika "zauzelo" je prostore nekadašnje vojarne, a pitanje održavanja palo je, međutim, na Sveučilište kojem je taj prostor dodijeljen za gradnju kampusa. Na ulazu s Puta Stanova, Grad Zadar davno je stavio tablu da je to SRC Franka Lisice iako to nikada nije bila realnost.

Nova regulacija prometa napravljena je zbog sigurnosti studenata te su postavljene plastične ograde, stupiće te rampe kako bi se iskorijenile stare navike vozača.