Županijska lučka uprava Zadar objavila je javni poziv na dostavu zahtjeva za dodjelu komunalnog veza u lukama otvorenim za javni promet lokalnog značaja Zadarske županije.

Svi koji imaju plovilo a nemaju reguliran prihvat istoga, mogu podnijeti zahtjev Županijskoj lučkoj upravi u roku od 30 dana, uz koji je potrebno priloćiti dokaz o vlasništvu plovila, presliku osobne iskaznice, izvadak iz sudskog registra (ukoliko se radi o pravnoj osobi) te kontakt broj telefona.

Vezovi su dostupni u sljedećim lukama: Doleška Draga (Drage), Starigrad, Ljubačka vala (lučki bazen Ljubački stanovi), Tribanj Krušćica (uvala Lubardić), Ugljan Kobiljak (lučki bazen Ugljan/Kobiljak i lučki bazen Lučica), Ugljan Batalaža (lučki bazen Sjever i lučki bazen Sušica), Muline (lučki bazen Skrača - lučki bazen Guduće) i Lukoran (lučki bazen Mali Lukoran).

Uz zahtjev je potrebno navesti ime luke za koju je korisnik zainteresiran. Zahtjev je moguće poslati poštom ili podnijeti aplikacijom na web stranici Županijske lučke uprave Zadar.