Sveučilište u Zadru raspisalo je natječaj za zapošljavanje višeg stručnog referenta za studentska pitanja na Odjelu za nastavničke studije u Gospiću. 

Pristupnici moraju ispunjavati propisane uvjete, i to: diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje jednog svjetskog jezika, dobro poznavanje rada na osobnom računalu. Nakon probnog rada od dva mjeseca potpisat će ugovor na neodređeno vrijeme. 

U opisu poslova navodi se kako viši stručni referent za studentska pitanja organizira i vodi rad studentske referade, razvija promotivnu upisnu djelatnost i daje obavijesti o uvjetima upisa na studij, priprema diplomske ispite u suradnji s pročelnikom, vodi brigu o studentskoj pismohrani, piše potvrde i uvjerenja iz djelokruga svojih poslova, izdaje dokumentaciju vezanu uz financijske obveze studenata i vodi evidenciju o uplatama školarina, te ažurira bazu podataka u programu ISVU i drugim bazama podataka. 

Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana objave, 29. srpnja.