Na dan kada je završila u nacionalnim medijima zbog načina zapošljavanja, Opća bolnica Zadar raspisala je dva nova natječaja za prijem djelatnika.

Jedan predstavlja drugi ovogodišnji natječaj za specijalizante kojim se traži njih ukupno 10, od čega troje za kliničku radiologiju. Dok je bio voditelj tog odjela, dr. Damir Kasap upozoravao je nedostatak djelatnika i tražio povećanje broja specijalizacija, no to je učinjeno tek nakon što je otišao raditi u privatnu polikliniku. 

Za ostale specijalizacije prima se po jedan djelatnik. Među oglašenim granama medicine je i pedijatrija od koje je ranije izabrana liječnica morala odustati jer se nije uspjela nagoditi s Domom zdravlja u kojem je već bila na specijalizaciji.

U natječaj je ponovno uvrštena specijalizacija iz ginekologije i opstetricije i to godinu dana otkako je bez obrazloženja poništen natječaj na koji se javilo čak 11 kandidata. Takav interes nikad nije vladao za specijalizaciju iz patologije i citologije, koja je oglašena i ovog puta. Otvorene su i specijalizacije iz  kardiotorakalne kirurgije - smjer torakalna kirurgija, nuklearne medicine, psihijatrije, te kliničke farmacije - bolničko ljekarništvo.

Drugi natječaj odnosi se na prijem nemedicinskog osoblja. Na neodređeno vrijeme zapošljavaju se referenti za obračun plaća i salda konta te spremačica, dok se na određeno prima administrativni referent. Rok za prijavu na oba natječaja traje 8 dana.