Iz Grada Zadra danas su objavili informaciju o tome tko su šest novih službenika po okončanim natječajima na određeno i za stalno.

Već smo objavili kako je na natječaj za savjetničko mjesto na ITU projektima bilo četvero kandidata, a na testiranju su se pojavile samo dvije osobe koje su i primljene na 6 mjeseci.

To su Iris Jakac, magistra ekonomije i  Ozana Klarić Anđić, diplomirana ekonomistica.

Iz objave rezultata natječaja, zanimljiva je informacija o tome da je za sezonskog komunalnog redara, za koje također nije bilo puno kandidata, posao dobio magistar geografije.

U Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša u službu na određeno vrijeme od 6 mjeseci radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao tijekom turističke sezone viši stručni suradnik I - komunalni redar po oglasnom postupku i po prethodno provedenoj provjeri znanja i sposobnosti, izabran je Šime Lenkić, magistar geografije.

Posao za stalno u Odjelu za gospodarenje gradskom imovinom u službu na radno mjesto više savjetnice za poslove gospodarenja zemljištem izabrana je Iva Zubčić, dipl.pravnica.

U isti odjel  kojeg vodi pročelnik Tomislav Korona za još jedno stalno radno mjesto savjetnice za poslove procjene vrijednosti nekretninama, izabrana je Iva Stipčević Pantalon dipl.ekonomistica.

Na rok od 6 mjeseci u Odjelu za gradsku samoupravu i opće poslove a radi obavljanja privremenih poslova na radno mjesto referent za opće poslove, izabran je Krsto Herenda, srednja stručna sprema, prirodoslovno matematička gimnazija.