Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Opće bolnice Zadar i ove će godine kao i svake ljetne sezone započeti s radom u svojoj ljetnoj peloidnoj ambulanti u Ninu. Ovisno o vremenskim prilikama terapija bi s radom započela 27. lipnja.

Pacijenti i zainteresirani sve potrebne informacije mogu dobiti na Odjelu fizikalne medicine i rehabilitacije na brojevima 505-034 i 505-281. Od svoga liječnika opće prakse treba uzeti uputnicu za pregled i terapije, tzv. D-uputnicu i s njom se javiti na lokaciju u Ninu gdje će ih dočekati medicinsko osoblje koje će se pobrinuti da im boravak bude koristan i ugodan.

Kao što je poznato, terapija ljekovitim blatom u kojem obično prevladavaju sumpor, kalcij i magnezij, ima izrazito pozitivno djelovanje na ljudski organizam, poboljšava tonus muskulature, a što je najvažnije pomaže pri ublažavanju tegoba izazvanih raznim reumatskim oboljenjima i pri liječenju istih. Osobito je važno što se ovom terapijom potiče cirkulacija i prokrvljenost, izmjena tvari, i izlučivanje štetnih tvari iz organizma, a općenito se jača i imunološki sustav. Rukovoditelj Odjela za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju u Općoj bolnici Zadar dr. Nevenu Birkiću spec. fizijatar i reumatolog nam je posebno apostrofirao važnost peloidne terapije:

- Evidentno je da imamo sreću što u blizini imamo takav lokalitet. Peloidna terapija je vrlo učinkovita u liječenju reumatskih bolesti što su pokazala i dosadašnja iskustva s pacijentima koji su nakon obavljenih ljetnih terapija bili bez tegoba sve do sljedeće sezone, ili su se te tegobe znatno smanjile. Kronične reumatske tegobe spadaju u druge po učestalosti među kroničnim bolestima, a kada govorimo o izostancima s radnog mjesta, onda su na prvom mjestu. Samim tim i fizikalna terapija ima veliku ulogu u poboljšanju kvalitete života čovjeka, a ne možemo zanemariti ni ekonomski aspekt.