Na natječaj za postavljanje triju kućica na Muraju, procijenjen na vrijednost od 300.000 kuna, pristigla je samo jedna ponuda Argentin Montaže, i to s većom cijenom od 372.332,50 kuna bez PDV-a. Kako je to bila jedina ponuda na natječaju, gradonačelnik Branko Dukić donio je oduku o prihvaćanju ponude. Dvije kućice predviđene su za ugostiteljsku djelatnost, a jedna za prodaju suvenira.

Nakon otvaranja ponuda utvrđeni su nedostaci koje su Kaštelani trebali otkloniti dostavom dokumentacije. Jedan od dokumenata bio je onaj koji dokazuje da su imali slične radove, što su oni protkrijepili navođenjem izrade i montaže ograda na zgradi Sedam Kaštela u Splitu te bravarskim radovima na zgradama u Dugopolju i Podstrani.

- lako je cijena najpovoljnije ponude (465 tisuća kuna s PDV-om, pr.a.) veća od procijenjene vrijednosti nabave, a manja od pragova za javnu nabavu, naručitelj nije obvezan poništiti postupak jednostavne nabave jer će imati osigurana sredstva za izvršenje ugovora, navedeno je u odluci gradonačelnika Dukića.

Rok izvršenja je 45 dana od uvođenja u posao, što znači da se kioske na Muraju može očekivati sredinom ljeta. Tko će ih koristiti i kada će se raspisati taj natječaj tek treba vidjeti.