Pet godina nakon što je umirovljen, prof. dr Smiljan Gluščević, inače veteran podvodne arheologije doživio je svoju punu afirmaciju.

Bivši ravnatelj Arheološkog muzeja, angažiran u privatnoj firmi ravnateljice Narodnog muzeja, Renate Peroš, Arheologija Art, u prvoj polovici ove godine, imao tri kapitalna nalaza. Zbog arheoloških istraživanja zaustavljeni su radovi na tri gradilišta privatnih investitora.

Prvo je na gradilištu budućeg hotel na Poljani Požarišće, Gluščević našao među ostalim artefaktima, ostatke mramornog kipa božice Venere.

Iako u Zadru ima veliku arheološku konkurenciju, Gluščević s Arheologija Art je angažiran i na nastavku istraživanja lokaliteta antičke luke na lokalitetu Barbir, da bi došao do gradilišta u Gaženici, za kojeg se znalo da njime prolazi antički vodovod. Oba lokaliteta je 70-ih godina načeo zadarski arheolog Boris Ilakovac ali nije imao medijsku pažnju kao dr. Gluščević koji ima obavezu i rok od tri mjeseca za napisati izvještaj. Investitori i projektanti su za to vrijeme na čekanju.

S obzirom na to da je arheolog Gluščević najavio još mjesec dana kopanja u Gaženici, pitali smo Konzervatorski odjel, jesu li dobili izvještaj s gradilišta hotela i vile more u Sukošanu .

„Uvidom u dokumentaciju ovog Odjela potvrđujemo da je dostavljeno Završno izvješće za istraživanja na Poljani Požarišće. Sukladno posebnim uvjetima trenutno se izrađuje projektna dokumentacija koja se usklađuje sa mjerama zaštite arheološkog nalaza i njegove prezentacije in situ u dijelu podruma, napisao je pročelnik Igor Gluščević.

Zbog arheoloških istraživanja u ožujku su bili zaustavljeni radovi na gradilištu lokaliteta antičke luke Barbir.

Prema navodima pročelnika Miletića, u Sukošanu su „netom završena istraživanja na lokalitetu Barbir te još nije dostavljeno Završno izvješće. Na samom lokalitetu je provedena primarna konzervacija otkrivenih struktura, navodi Miletić.

Konzervatorski odjel, prema njegovim riječima ima nadzor radove u Gaženici na trasi akvedukta. Budući se znalo za trasu, predmetni radovi su kroz posebne uvjete propisani prije više godina i sada se ovim istraživanjem samo potvrđuje razina sačuvanih ostataka trase akvedukta Biba -Jader. O trajanju istražnih radova trenutno nismo u mogućnosti prognozirati, napisao je pročelnik Konzervatorskog odjela.