Vila More u Sukošanu ne gradi se na pomorskom dobru, što su dokazale nadležne službe, ali su radove zaustavila arheološka istraživanja. Nimalo čudno kad se zna da je u neposrednoj blizini antički lokalitet Barbir. Za njega se znalo još od 1973. godine, zahvaljujući prof. Borisu Ilakovcu, a sustavna istraživanja u režiji Ministarstva kulture počela su 2017. godine.

Istraživanja ostataka antičke luke iz 1. stoljeća proteklih pet godina vodio je dr. Mladen Pešić, inače direktor Centra za podvodnu arheologiju. Vijest da je došlo do novih otkrića na kopnu i njega je odvela na arheološko radilište. Važno je da se istraži, kazat će dr. Pešić u očekivanju rezultata svog kolege dr. Smiljana Gluščevića. Iako mu je specijalnost podvodna arheologija, on vodi kopnena istraživanja za koja su ga angažirali, kažu nam iz Konzevatorskog odjela u Zadru. Od dr. Gluščevića jedino smo doznali da su nađeni nalazi ostaci iz antičkog vremena te će da će trajati još ovaj tjedan. Otprilike tri tjedna arheologije koja ide na račun investitora.

Iz Konzervatorskog odjela dobili smo službenu potvrdu procedure koju su odradili na tom lokalitetu koji se iz građevinskog vratio u arheološki.

„Po zahtjevu Zadarske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove - preko sustava e- konferencije ovaj Odjel je izdao posebne uvjete za predmetni zahvat. Obzirom da se u neposrednoj blizini nalazi zaštićeni podmorski antički lokalitet, prilikom radova iskopa propisan je arheološki nadzor. Kako je prilikom radova utvrđeno da se na rubnom dijelu čestice pronađeni arheološki ostaci, propisani su zaštitni arheološki radovi. Zaštitna arheološka istraživanja su u tijeku i kada se završe znat će se više detalja. Za sada se zna da se radi o ostacima dijela većeg antičkog kompleksa. Radovi se vrše pod konzervatorskim nadzorom ovog Odjela, a po završetku arheoloških istraživanja će se propisati daljnje mjere zaštite", navodi pročelnik Igor Miletić.