Gradonačelnik Branko Dukić na današnjem je kolegiju predstavio izvješće o radu za drugu polovicu prošle godine i obrazložio ponovno vraćanje na Gradsko vijeće odluka koje je vladajuća većina u prijašnjim sjednicama odbijala. Riječ je o UPU za javne potrebe i gradnju škole u Kožinu, DPU Tehničkog školskog centra, kao i o prodaji prostora nekadašnjeg HAK-a.

- Zbog neznanja ili nemara pojedinih vijećnika, neke su javne funkcije zaustavljene. Želimo izgraditi školu u Kožinu, a preduvjet je da počnemo planirati izradu UPU-a. Nikakva stambena izgradnja tu ne dolazi u obzir, rekao je Dukić i rekao kako će ove točke stavljati na Vijeće dok ne budu prihvaćene.

Pročelnik Darko Kasap dodao je kako su u ovom razdoblju bila prdviđena projektiranja OŠ Crvene kuće, Šimuna Kožičića Benje i Kožino. U navedenoj zoni vlasnici su država i Grad Zadar, a UPU-om je predviđena isključivo društvena namjena i rekreacijska zona. Što se tiče HAK-a, pročelnik Ivan Mijolović rekao je da je taj prihod planiran u ovogodišnjem proračunu.

-Ako do prodaje ne dođe, morat će se od drugih korisnika i aktivnosti oduzeti 8 milijuna kuna, dodao je gradonačelnik Dukić.

U izvješću o radu za 2021. Dukić je iznio kako je financijsko poslovanje bilo odgovorno, a rashodi jasno ciljani. Oorast prihoda od poreza bio je veći za skoro 35 milijuna kuna, od toga porez na promet nekretnina za više od 13 milijuna kuna, komunalni doprinosi i naknade za 11 milijuna, što pokazuje porast zaposlenosti i investicija.

Dovršeni su radovi na Providurovoj palači, započeti ili u tijeku brojni drugi. U rujnu prošle godine započela je nastava u novoj školi na Bokanjcu, kao i školi Voštarnica u Centru Mocire. Useljenjem dječjeg vrtića Latica u Centar Mocire rekonstruiran je dječji vrtić Pčelica u čije su četiri skupine djeca krenula sredinom rujna. Također, započeli su radovi na područnom objektu Višnjik III. sa novih šest odgojno-obrazovnih skupina, a u istom razdoblju pripremani su projekti gradnje i uređenja novih vrtićkih kapaciteta na području Dikla.

- Naravno, uvijek se može više, bolje ili brže, ali i mora u skladu s financijskim mogućnostima, zaključio je Dukić.