Trgovina nekretninama nakon pandemijske 2020. godine, u 2021. godini povećana je za skoro 70 posto na području Grada Zadra.

Prema izvještaju koji je objavljen zadnjeg dana zakonskog roka, a kojeg je sastavila Pavica Knežević, preko porezne uprave evidentiran je promet nekretninama od 2.5 milijarde. S obzirom na to da je Zadar jedno od najvećih tržišta stanogradnje, upravo na tom polju je bilo najviše kupoprodaja. Sa 689 u 2020. godini, lani je bilo 1052 kupoprodaje stanova i apartmana. Uz gradsko područje, ta je trgovina dobro kurila na području Dikla i Petrčana.

Kurilo je i građevinsko zemljište: sa 330 na 607 lani sklopljenih kupoprodajnih ugovora. U prodaji je bilo 315 kuća i opet se najviše trgovalo na području katastarske općine Diklo. U Velom Ižu na prodaji je bilo 12 kuća, jedna na Istu, tri na Molatu, jedna u Zapuntelu, 9 na Silbi, na Olibu osam, čak sedam u Malom Ižu, na Premudi tri, a dvije na Ravi.

U 2020. prodano je 330, a lani 608 građevinskih zemljišta: čak 73 na području katastarske općine Crno, Bokanjac 38 a u Diklu je bilo 99 kupoprodaja terena za gradnju. Najveća potražnja na prostoru zadarskih otoka bila je na području Malog Iža, gdje je lani prodano 27 terena.