Župan Božidar Longin raspisao je natječaj za tri pročelnička mjesta na kojima su trenutno vršiteljice dužnosti koje, prema našim saznanjima, nemaju namjeru javiti se na natječaj.

Jedno radno mjesto odnosi se na novi, 13. odjel, onaj za hrvatske branitelje, udruge, demografiju i socijalnu politiku kojeg do izbora novog pročelnika vodi Dubravka Dragaš. Kandidati moraju ispuniti pet uvjeta: magistar struke ili stručni specijalist društvene ili humanističke struke, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni ispit, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom.

Osnivanje odjela za branitelje, toliko dugo nakon Domovinskog rata, posljedica je preuzimanja poslova od nekadašnjeg Ureda državne uprave, a kako su njemu pripojene socijalna politika i udruge, tako je bez pročelničkog mjesta ostao Bernard Maruna koji je na dugom bolovanju. Novi pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo, kojeg kao v.d. vodi Franka Krajnović, može imati diplomu društvene, humanističke struke, biomedicine ili zdravstva.

Treće oglašeno radno mjesto odnosi se na Upravni odjel za gospodarstvo i turizam kojeg kao vršiteljica dužnosti preuzela Marta Hordov. Do prošle godine u nadležnosti tog odjela bili su i EU fondovi, a vodio ga je Lovro Jurišić. Nakon njegovog odlaska u drugu specijaliziranu službu za EU fondove, raspisan je natječaj koji je ubrzo poništen zbog ovih promjena u ustroju županijske vlasti. Novim ustrojom EU fondovi su pripojeni odjelu za poljoprivredu i ribarstvo kojeg vodi Danijel Segarić.

Kandidati za pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i turizam moraju biti magistri ili stručni specijalisti društvene, tehničke ili biotehničke struke ili interdisciplinarnog područja znanosti. Uz vještine koje se zahtijevaju za ostale upravne odjele, za vodstvo ovog odjela potrebno je i znanje engleskog jezika. Prijave za pročelnička mjesta u Županiji primaju se u roku od 15 dana.

U javnosti još nema spekulacija tko će politički ući paket od tri pročelnička mjesta, ali nema sumnje da će kandidati proći kroz filtar u Medulićevoj 2.