Niti na ponovljeni natječaj Grada Zadra nitko se nije javio za podizanje radnog stroja u Diklu. Natječaj je i dalje vidljiv na stranici Grada Zadra ali on nije više otvoren, napominju u odgovoru na novinarski upit iz gradske uprave.

Oba poziva za prikupljanje ponude za posao premještaja "radnog stroja" iz Dikla na deponij u Diklu, procijenjene vrijednosti od 19.900 kuna bez PDV-a, objavljena su u prosincu.

Na natječaj se nitko nije javio, ali službe grada će biti uporne u rješavanju, štura je najava iz Odjela za komunalne djelatnosti čiji je pročelnik Robertino Dujela u listopadu izvijestio javnost kako će se provesti postupak uklanjanja nakon sudskih presuda.

I dok su bez puno pompe uklonili ruševine gostionice Putnik, u Diklu im baš ne ide. Pročelnik za komunalne poslove kazao je kako se ti strojevi moraju ukloniti da bi teren oko kojeg se vodio maratonski sudski spor s Nikšom Milinkovićem, bio čist za radove na aglomeraciji.

Radi se o bageru, kamionu i brodu koji se na tom terenu nalaze već godinama. Grad Zadar upisao je tu parcelu, koju je Milinović kupio od pok. Ive Kucelina, kao javno dobro u općoj uporabi pod nazivom Poljana Dragutina Domjanića.