Iz Parka prirode Vransko jezero izdvojili su zanimljivosti s prstenovačkog kampa 2021. godine, koji je održan u organizaciji Javne ustanove Park prirode Vransko jezero i Hrvatske prstenovačke centrale Zavoda za ornitologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Cilj jesenskog prstenovačkog kampa u Parku prirode Vransko jezero je standardiziranim načinom prstenovanja ptica prikupljati podatke koji omogućuju praćenje stanja populacija ptica (brojnost i raznolikost) koje obitavaju na prostoru Parka u periodu jesenskih migracija. Svrha je prikupljati podatke potrebne za upravljanje populacijama ptica u Parku i planiranje njihove zaštite. Uz to, prstenovački kamp ima važnu ulogu u ornitološkim znanstvenim istraživanjima, obrazovanju prstenovača ptica te edukativnu vrijednost za informiranje javnosti o pticama koje obitavaju u Parku te o značaju Vranskog jezera za zaštitu ptica.

Prstenovački kamp je započeo 1. kolovoza, a završio je 21. studenog 2021. godine. Kroz ukupno 113 dana kampa, odnosno 99 dana aktivnog prstenovanja, izmijenilo se 14 voditelja smjena - licenciranih prstenovača iz Hrvatske, Mađarske i Češke kojima je pomagalo ukupno 56 volontera te 5 pripravnika za prstenovače. Prstenovano je 4911 ptica, prosječno 49 ptica dnevno.

Rezultati prstenovanja standardiziranim načinom pokazali su da je najbrojnija prstenovana vrsta trstenjak cvrkutić (Acrocephalus scirpaceus), potom trstenjak rogožar (Acrocephalus schoenobenus), veliki trstenjak (Acrocephalus arundinaceus), zviždak (Phylloscopus collybita), lastavica (Hirundo rustica) i crnokapa grmuša (Sylvia atricapilla).

U periodu od 1. - 21. studenog 2021. prstenovanje ptica se provodilo na nestandardiziran način, uz pomoću vaba, ciljano na crnoprugaste trstenjake (Acrocephalus melanopogon), radi praćenja populacije ove vrste iz Mađarske.

- Od zanimljivih vrsta prstenovanih ove godine na kampu izdvajamo malog sokola (Falco columbarius) koji je po prvi put prstenovan na Vranskom jezeru, zatim vrste koje se rijetko prstenuju jer su malobrojne i neredovite poput sijedog žalara (Calidris temminckii), male šljuke (Lymnocryptes minimus) i pršljivca (Philomachus pugnax), te vrste prstenovane na neuobičajenom staništu ili u neobičajenom razdoblju poput crnogrle strnadice (Emberiza cirlus), velike grmuše (Sylvia hortensis) te pupavca (Upupa epops), priopćili su iz Parka prirode Vransko jezero.