Posljednjeg dana 2021. godine objavljen je Proračun Grada Zadra za 2022. godinu u iznosu od 787 394 081,06 kuna. Težina gradske blagajne povećana je u odnosu na prošlogodišnju za 78 milijuna kuna.

Međutim, ono po čemu će se pamtiti donošenje gradskog proračuna je jedinstvena politička procedura donošenje koja nema puno veze sa Zakon o proračunu.
U Gradu Zadru se dogodio jedan neobični eksperiment kojim je vijećnicima većine koji imaju prevagu u odlučivanju a u suštini su oporba vladajućem HDZ-u, dana mogućnost kreiranja proračuna u iznosu od 15 posto.

To je nepisani politički dogovor kojim je dan privid klubovima SDP-a, Akcije mladih i najvažnijoj Nezavisnoj listi Enia Meštrovića da oni utječu na dio proračuna.
Proračun predlaže Gradonačelnik, kao što ga predlaže Vlada a Sabor izglasava i uzalud su pusti amandmani oporbe kada je većina glasova sigurna. U Zadru se dogodio ispad iz sustava koji je rezultirao poremećajem u ravnoteži proračuna. U nastavku te proračunske agonije, koju je malo tko mogao razumjeti, dogodila se obustava odluka o proračunu kako bi se ispravilo par amandmana.

U trećem nastavku pokazalo kako nisu vijećnici neznalice nego gradske službe koja su morale ispraviti svoje propuste.

Zbog toga su imali produženo radno vrijeme kako bi Proračun i sve odluke koje uz njega idu objavili 31. prosinca u Glasniku Grada Zadra.

I eto ga: Grad Zadar ima proračun, može normalno funkcionirati što ne znači da je sve u njemu kako treba. Sada je na potezu transparentnost trošenja proračuna kakvu su tražili u rujnu iz Kluba SDP-a kada je usvojen Akt o uvođenju otvorenog i transparentnog proračuna.

Umjesto "petice" koju Gradu Zadru svake godine daje Institut za financije, koji ima hiperinflaciju odlikaša kao i naše osnovno školstvo, sad bi se trebala uvesti aplikacija, bez kojih je mnogima život nezamisliv. Aplikacijom za transparentnost proračuna  trebala bi se kontrolirati trošenje novaca poreznih obveznika u 2022. godini.