Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru ponovno je pokrenulo postupak izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih koji se osniva kako bi mladi sudjelovali u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život, te njihovog informiranja i savjetovanja.

Savjet mladih ima ukupno sedmero članova, uključujući predsjednika i zamjenika. Mogu se kandidirati osobe s prebivalištem ili boravištem na području Biograda koji u trenutku podnošenja kandidature imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

Pisane i obrazložene kandidature podnose se u roku 20 dana