Prvi i odavno već bivši ministar državne imovine Goran Marić darovao je Zadarskoj županiji 2019. godine dvije nekretnine sa zgradama u koje bi trebali useliti u roku od pet godina.

Iste te godine, kada je ministar otkrio kako Zadarska županija ilegalno koristi zgradu u kojoj je sjedište Županije od završetka Domovinskog rata, upisana je zabilježba o tome kako se zgrada ne smije prodati i kako je pravo vlasništva korišteno bez suglasnosti Republike Hrvatske. Ta je zgrada građena za vojnog guvernera i bila je sjedište vojne vlasti sve dok u nju nije uselila županijska vlast.

Ona će se, kako doznajemo, izmjestiti u zgradu u Ulici Ivana Mažuranića, odakle će iseliti ured državne uprave, koji je prije dvije godine ponovno vraćen pod okrilje Županije.

Sada su oni dio županijskog odjela koji će se preseliti u prostore jedne od tri "darovane" zgrade. Iz nekadašnje garnizonske ambulante, kojeg su koristili Zavod za hitnu medicinu i Dom zdravlja, te županijske ustanove preselit će u Polikliniku gdje je ostalo puno praznog prostora.

Dok se Hitna ovih dana izmjestila, šest pedijatrijskih i ginekoloških ambulanti, kasni sa seljenjem koje je bilo najavljeno krajem ove godine.

Županiji ostaje najveći problem preseljenja državnih službi - ispostava Državnog inspektorata i Uprave za ribarstvo te ribarske inspekcije koji su pod Ministarstvom poljoprivrede. Prema ugovoru o darivanju, Županija je obavezna naći im odgovarajući smještaj i financirati preseljenje.

U Zadarskoj županiji oko plana preseljenja najviše posla ima pročelnik Nikica Miletić, zadužen za javnu nabavu i imovinu. Iz njegovog odjela objavili su prvi natječaj u vrijednosti od 2.5 milijuna kuna za uređenja prostora arhiva Županije, uz Obrtničku školu Gojka Matuline. Ona za sada ostaje na istoj adresi, ali će preseljenje Obrtničke školske ustanove biti dio sveobuhvatnog plana smještaja srednjoškolskih ustanova na području grada Zadra koji se planira u budućnosti, Strategijom upravljanja imovinom do 2027. godine, navodi se u pisanom očitovanju Miletića na novinarski upit.

Do tada će na novu adresu preseliti i Medicinska škola koja se također nalazi u jednoj od JNA zgrada koje su „osvojene" nakon rata.

Zadarska županija kreditno će se zadužiti na iznos od 23 milijuna kuna, kako bi napravili sve te poslove oko plana premještaja i uređenja prostora.

Dosad je na 13 lokacija sa 360 zaposlenih bilo devet ustanova i agencija: ZADRA NOVA, AGGRA, Zavod za prostorno uređenje, Natura Jadera, Zavod za hitnu medicinu, Dom zdravlja ZŽ, Županijska uprava za ceste, Županijska lučka uprava, Ljekarna Zadar.

Sada će sve preseliti preko Mosta, na dvije adrese kako bi bili dostupniji građanima, a Županija imala manji trošak plaćanja najma za neke od njih. Godišnja ušteda iznosila bi 1.4 milijuna kuna. U tom su planu i selidba Ljekarna Zadar koja, kao što smo već pisali, ima prostor u svom vlasništvu. I Zavod za urbanizam, Natura Jadera i odsjek za obnovu nalaze se u zgradi u Ulici braće Vranjana koja je u vlasništvu Županije.

Nikica Miletić, pročelnik za javnu nabavu i imovinu Zadarske županije

Zadarska županija početkom iduće godine planira provesti postupak javne nabave za izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na uređenju zgrada na adresi I. Mažuranića 28 i 28 B, te zgrade ne adresi J.J. Strossmayera 20, s ciljem prilagođavanja poslovnih prostora potrebama Zadarske županije.

Tijekom 2022. godine planira se urediti i cjelokupan okoliš zgrada dodijeljenih Zadarskoj županiji u sklopu bivše vojarne Stjepana Radića te arhivski prostor u derutnom dijelu zgrade sadašnje Obrtničke škole Gojka Matuline na adresi Ivana Mažuranića 32, za potrebe smještaja arhivske građe županijskih upravnih odjela, najavio je pročelnik Miletić.