Nekoliko dana od donošenja 20 milijuna teške odluke o odabiru izvođača radova, gradonačelnik Branko Dukić potpisao je i odluku za odabir tvrtke koja će nadzirati djelatnike Strabaga prilikom izvođenja radova na prvoj fazi komunalne infrastrukture zone Crno.

Taj će posao obavljati zadarski Civil Engineering Consultancy, čija je ponuda u iznosu od 234 tisuće kuna (bez PDV) ocijenjena kao najpovoljnija među osam pristiglih ponuda. Nakon proteka žalbenog roka, s njima kao i sa Strabagom potpisat će se ugovori za ovaj dugoočekivani projekt za kojeg je Grad Zadar povukao EU sredstva. Još se čeka odabir tvrtke koja će pružati usluge upravljanja projektom gradnje.

Podsjetimo, riječ je o prvoj fazi kojom će se aktivirati 5 „kazeta" ukupne površine 243.824,36 m2. Izgradit će se cesta te sva ostala infrastruktura potrebna za funkcioniranje zone koja se uglavnom nalazi u koridoru cestovne mreže - fekalna kanalizacijska mreža, oborinska kanalizacijska mreža s pripadajućim građevinama odvodnje, vodovodna mreža, elektroenergetska mreža, mreža kabelske kanalizacije (DTK), javna rasvjeta, hortikulturno uređenje javnih zelenih površina duž koridora cestovne mreže.