Kakvo pitanje, takav i odgovor. Ovo pravilo vrijedi i za jedino vijećničko pitanje na koje je župan Božidar Longin odgovorio na engleskom jeziku.

Riječ je o pitanju Davora Čerkuča (NL Ivice Žuvela) kojem je esej na engleskom jeziku sporan uvjet iz natječaja za poziciju pročelnika Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove, koji je poništen zbog novog ustroja.

- Moram ispričati svim hrvatskim braniteljima koji su od `91. do `95. godine se borili u ovoj zemlji ne samo za slobodu ovog naroda već i za slobodu hrvatskog jezika. Hrvatska je ulaskom u Europsku uniju dosegla taj stupanj da je hrvatski jezik službeno priznati jezik Europske unije. Nasuprot tome, u nedavnom natječaju za poziciju pročelnika za gospodarstvo i EU fondove u uputama za kandidate se postavlja uvjet pisanja eseja na engleskome jeziku, istaknuo je  Čerkuč prije nego što je konverzaciju na Aktualnom satu prebacio na engleski jezik.

Od Longina je zatražio da mu na isti način odgovori zbog čega bi esej na engleskom jeziku trebao biti ključan za izbor županijskog pročelnika, ističući kako mu tim uvjetom pridaju veću važnost od hrvatskog.

Traženo - učinjeno.

"Dear Mr. Čerkuč, if knowledge of English is not important for the management of the department which covers economy, tourism and EU funds, I do not know why do we encourage education and development of skills among our fellow citizens. Kind regards.", odgovorio je u pisanom obliku župan Longin.

U prijevodu:

- Ako vodstvu odjela koji pokriva gospodarstvo, turizam i EU fondove nije važno znanje engleskog jezika, ne znam zašto potičemo obrazovanje i razvoj vještina među našim sugrađanima.

U nastavku odgovora župan je na hrvatskom jeziku istaknuo uvjete za prijam u službu propisane Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

- Propisom donesenim na temelju zakona ili pravilnikom o unutarnjem redu propisuju se posebni uvjeti za prijam u službu i raspored na radno mjesto (određena stručna sprema i struka, radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, položen državni ispit, znanje određenoga stranog jezika, posebna znanja, sposobnosti i vještine, posebna zdravstvena sposobnost i dr.), zaključio je ovu višejezičnu konverzaciju zadarski župan.